ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไปเดินเล่น 

Go for a walk.

去散步。

Qù sàn bù.

 

เขาออกไปเดินเล่นแล้ว 

He went for a walk. 

他去散步了。

Tā qù sàn le.

 

พวกเราออกไปเดินเล่นกันเถอะ Let's go for a walk. 

咱们去散散步吧。

Zán men qù sàn sàn bù ba. 

 

พวกเราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ We went for a walk in the park. 

我们去公园散了散步。

men qù gōng yuán sàn le sàn bù.

 

ฉันพาเด็กๆไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ I took the kids to the park for a walk. 

我领着孩子到公园去散步。

Wǒ lǐng zhe hái zi dào gōng yuán qù sàn bù. 

 

พวกเราจะไปเดินเล่นท่ามกลางลมและฝนกันไหม Are we going to brave the elements and go for a walk? 

我们要冒着风雨去散步吗?

Wǒ men yào mào zhe fēng yǔ qù sàn bù ma?

 


มีเรื่องให้ครุ่นคิดอยู่เสมอเมื่อเธอออกไปเดินเล่น There were always things to think about when she went walking. 

她去散步的时候总是有一些事情要考虑。

Tā qù sàn bù de shí hòu zǒng shì yǒu yì xiē shì qíng yào kǎo lǜ. 

 

เด็กน้อยไปเดินเล่นแล้วหลงทาง The little boy went for a walk and got lost. 

小男孩去散步走迷了路。

Xiǎo nán hái qù sàn bù zǒu mí le lù.

 

อากาศไม่ดี ออกไปเดินเล่นไม่ได้ The weather is too bad to go for a walk. 

天气太坏了,不能去散步。

Tiān qì tài huài le, bù néng qù sàn bù. 

 

ฉันเป็นทาสหมา I’m a dog person.

我是一个爱狗人士。;我是一个爱狗的人。;我是一个爱狗之人。

Wǒ shì yí gè ài gǒu rén shì; Wǒ shì yí gè ài gǒu de rén. ; Wǒ shì yīgè ài gǒu zhī rén.

 

คุณเป็นทาสแมวหรือว่าทาสหมา Are you a cat person or a dog person?

你喜欢猫还是喜欢狗?

Nǐ xǐ huān māo hái shì xǐ huān gǒu?

 

เมื่อคืนฉันไม่ได้นอนเลย ฉันเลยเพลียมากๆ I stayed up all night last night so I’m tired as a dog.

我昨晚整晚没睡,特别的疲倦。

Wǒ zuó wǎn zhěng wǎn méi shuì, tè bié de pí juàn.


💘💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节