1 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ช่วงนี้คุณยุ่งกับการทำอะไรอยู่ What are you busy doing these days? 

你这些日子忙着干什么?

Nǐ zhè xiē rì zi máng zhe gàn shén me?

 

เวลาส่วนใหญ่ของคุณมีความสุขไหม Are you happy most of the time? 

你大部分时间都快乐吗?

Nǐ dà bù fèn shí jiān dōu kuài lè ma?

 

ฉันยังไม่ได้รับเงินเดือนเลย I have not received my pay yet.

我还没有领到工资。

Wǒ hái méi yǒu lǐng dào gōng zī.

 

ฉันได้รับเงินเพียงเล็กน้อยเอง I got paid a little bit of money. 

我只领到了一点点钱。

Wǒ zhǐ lǐng dào le yì diǎn diǎn qián.

 

เขาตัดสินใจลาออกจากงานหลังจากได้รับโบนัส He decided to quit his job after getting the bonus.

他决定在领到奖金后辞职。

Tā jué dìng zài lǐng dào jiǎng jīn hòu cí zhí. 

 

ใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันนี้ Who will bear the cost?

谁来承担这笔费用?

Shéi lái chéng dān zhè bǐ fèi yòng?

 

ฉันไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบหน้าที่อันใหม่ I don't feel ready to take on new responsibilities.

我不愿意承担新的责任。

Wǒ bú yuàn yì chéng dān xīn de zé rèn. 

 

ฉันไม่เคยคิดที่จะให้คุณแบกรับความรับผิดชอบเลยนะ I couldn't think of letting you take the blame. 

我没想到过让你承担责任。

Wǒ méi xiǎng dào guò ràng nǐ chéng dān zé rèn. 

 

ถ้าจะมีใครที่ควรแบกรับความรับผิดชอบ นั่นก็คือฉัน If anyone's to blame, it's me. 

如果有人该承担责任,那就是我。

guǒ yǒu rén gāi chéng dān zé rèn, nà jiù shì wǒ.

 

อย่ารับผิดชอบเกินหน้าที่ของตัวเอง Don't take on more responsibilities than you can handle. 

不要承担过多的责任。

Bú yào chéng dān guò duō de zé rèn. 

 

วันนี้คุณมีความสุขไหม Are you happy today? 

你今天开心吗?

Nǐ jīn tiān kāi xīn ma?

 

คุณเหงาไหม Are you lonely?

你孤独吗?/ 你寂寞吗?

N ǐ gū dú ma?/Nǐ jì mò ma?

 

ทำไมคุณถึงยังอยู่ที่บ้านอีกหละเนี่ย Why are you at home? 

你怎么还在家啊?

Nǐ zěn me hái zài jiā a?


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...