29 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อยู่ที่บ้านคุณทำอะไรบ้าง Are you helpful at home? 

你在家能干吗?

Nǐ zài jiā néng gàn ma?

 

ฉันกำลังมองหาหุ้นส่วนธุรกิจ I’m looking for business partners.

我正在找商业伙伴。

Wǒ zhèng zài  zhǎo shāng yè huǒ bàn.

 

มีคนรังแกคุณใช่ไหม เดี๋ยวฉันจะออกหน้าสอนบทเรียนให้กับเขาเอง Is someone bullying you?I’ll teach him a lesson.

是不是有人欺负你,我出头教训他。

 Shì bú shì yǒu rén qī fù nǐ, wǒ chū tóu jiào xùn tā.

*出头Chū tóu ออกหน้า; ออกหน้าออกตา

 

พ่อของฉันบอกในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เงินจะแก้ปัญหาไม่ได้ My dad said, in this world money can solve all problems.

我爸爸说,这世上没有钱解决不了的问题。

 Wǒ bà ba shuō, zhè shì shàng méi yǒu qián jiě jué bù liǎo de wèn tí.

 

สิ่งที่ฉันได้เห็นมาทั้งหมดทำให้ฉันเสียใจมาก What I saw made me very sad.

我所见到的一切使我非常难过。

Wǒ suǒ jiàn dào de yí qiè shǐ wǒ fēi cháng nán guò.

 

คุณกำลังแอบวางแผนอะไรอยู่ What mischief are you up to? 

你在捣什么鬼?

Nǐ zài dǎo shén me guǐ?

 

ตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone right now? 

你现在是一个人吗?

Nǐ xiàn zài shì yí gè rén ma?

 

คุณทำงานอยู่หรือเปล่า  Are you working?

你在工作吗?

Nǐ zài gōng zuò ma?

 

คุณกำลังขับรถอยู่หรือเปล่า Are you driving?

你在开车吗?

Nǐ zài kāi chē ma?

 

คุณกังวลเกี่ยวกับอะไรเหรอ What are you worried about?

你担心什么?

Nǐ dān xīn shén me?

 

คุณร้องไห้ทำไม Why are you crying?

你为什么要哭呢?/你干嘛哭?

Nǐ wèi shém me yào kū ne? /Nǐ gàn ma kū?

 

อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการเน้นย้ำว่า เราต้องแข่งกับเวลาHowever, I want to emphasize that we are in a race against time. 

但是,我想强调一点,就是要抢时间。

 Dàn shì, wǒ xiǎng qiáng diào yì diǎn, jiù shì yào qiǎng shí jiān.


💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...