29 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันกำลังมองหารูมเมท I’m looking for a roommate.

我在找室友。

Wǒ zài zhǎo shì yǒu.

 

แค่อยากบอกทุกคนว่าฉันมีรูมเมทใหม่แล้ว Just wanted to tell everyone I have a new roommate. 

跟你们说啊,我现在有了一个新室友。

Gēn nǐ men shuō a, wǒ xiàn zài yǒu le yí gè xīn shì yǒu.


ฉันคิดว่ารูมเมทของฉันอาจจะเป็นห่วงฉัน I think my roommate might be getting worried about me. 

我想我室友可能会担心我。

Wǒ xiǎng wǒ shì yǒu kě néng huì dān xīn wǒ.

 

ใครจะรู้ว่าเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของคุณคือใคร Who knows who your new roommate might be? 

谁知道你的新室友会是谁?

Shéi zhī dào nǐ de xīn shì yǒu huì shì shéi?

 

ฉันสามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้ I can give you what you need.

你需要的我都可以给你。

 Nǐ xū yào de wǒ dōu kě yǐ gěi nǐ.

 

ฉันไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนี้ I don’t want to see you like this.

我不想看到你这个样子。

Wǒ bù xiǎng kàn dào nǐ zhè ge yàng zi.

 

ฉันก็คิดว่าที่พูดเป็นฉันซะอีก I thought it was me.

我还以为说的是我呢?

Wǒ hái yǐ wéi shuō de shì wǒ ne?

 

ไม่เข้ากับบุคลิกของฉันเลย Don’t fit my vibe at all.

一点都不符合我的气质。

Yì diǎn dōu bù fú hé wǒ de qì zhí.

 

อาณาเขตของฉัน My territory.

我的领地。

Wǒ de lǐng dì.

 

ฉันกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจัง I’m looking for a serious relationship.

我在寻找一段认真的感情。

Wǒ zài xún zhǎo yí duàn rèn zhēn de gǎn qíng.

 

คุณกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้ว You are so almost in a relationship. 

你就快开始一段认真的感情了。

Nǐ jiù kuài kāi shǐ yí duàn rèn zhēn de gǎn qíng le.


ฉันรู้ว่านี่คือความสัมพันธ์ที่จริงจัง I know that it's a serious relationship. 

我知道,这是一段认真的感情。

 Wǒ zhī dào, zhè shì yí duàn rèn zhēn de gǎn qíng.

 

คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone?

你一个人吗?

Nǐ yí gè rén ma?👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...