31 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เหตุการณ์ในการขาดสติของเขาได้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล 

His gaffe has gone viral on the Internet. 

他失态的场景已在网上疯传。

Tā shī tài de chǎng jǐng yǐ zài wǎng shàng fēng chuán. 

*失态 

Shī tài 

ยั้งสติไม่อยู่; 

อยู่ในกิริยาที่ไม่ดี ไม่เหมาะ; 

กิริยาไม่เหมือนผู้คน


*场景 

Cháng jǐng 

ฉาก

เหตุการณ์ 

 


เขามีลุกชายนอกสมรส 

You have a child out of wedlock. 

你有一个非婚生子。

Nǐ yǒu yí gè fēi hūn shēng zǐ. 

*非婚生子

 Fēi hūn shēng zǐ  

ลูก(ชาย)นอกสมรส

 


การปิดบังสถานะการแต่งงานแล้วยังเรื่องที่แอบไปมีลูกชายนอกสมรส 

You have been secretly married and had a son.

你已经隐婚,并且还秘密有个非婚生子的事。

Nǐ yǐ jīng yǐn hūn, bìng qiě hái mì mì yǒu gè fēi hūn shēng zǐ de shì.

 


โปรดระวังคำพูดของคุณด้วย 

Please pay attention to your wording.

请注意你的措辞。

Qǐng zhù yì nǐ de cuò cí.

*措辞 

Cuò cí 

คำพูด ;  

ถ้อยคำ(ที่ผิด)

 


เขาเป็นเด็กที่มีชื่อมีแซ่มีสำมะโนครัว มีผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

My son has his name, registered permanent residence and legal guardian.

他有名有姓有户口。有合法的监护人。

Tā yǒu míng yǒu xìng yǒu hù kǒu. Yǒu hé fǎ de jiān hù rén.

 


เงินดาวน์รถฉันเป็นคนจ่าย 

The down payment for the car.

车的首付是我付的。

Chē de shǒu fù shì wǒ fù de.

 


ค่าเอเจนซี่ไปเรียนต่อต่างประเทศฉันเป็นคนจ่าย 

The agency fee for studying abroad.

留学中介费是我掏的。

Liú xué zhōng jiè fèi shì wǒ tāo de.

 


คนๆนี้นะ เธอไม่ได้แย่งเขาไปหรอกแต่เป็นขยะที่ฉันไม่เอาแล้ว ของเสีย 

This person is not the one you take away, But the garbage and waste. I don’t want.

这个人呢不是你抢走的。是我不要的垃圾。废品。

Zhè ge rén ne bú shì nǐ qiǎng zǒu de. Shì wǒ bú yào de lā kī, fèi pǐn.

 


ขอบคุณที่แก้ปัญหาที่แสนยุ่งยากนี้แทนฉันนะ 

Thank you for solving the problem for me.

谢谢你替我解决了这一大麻烦。

Xiè xiè nǐ tì wǒ jiě jué le zhè yí dà má fan.

 


ทำให้ฉันนับถือมากเลยจริงๆ 

Really impressed me.

真是让我佩服。

Zhēn shi ràng wǒ pèi fú.

 


ที่ฉันอยากจะฟังไม่ใช่เรื่องนี้ 

This’s not what I want to hear.

我要听的不是这个。

Wǒ yào tīng de bú shì zhè ge.

 

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...