11 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ลืมมันเถอะ ยังไงคุณก็ไม่เข้าใจหรอก Forget it, how can you understand?

算了,你怎么会明白呢?

Suàn le, nǐ zěn me huì míng bái ne?

 

ฉันเองก็มีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้ดี I have experienced all of these.

这些我都体会过。

 Zh èxiē wǒ dōu tǐ huì guò.

 

ที่ฉันจะพูดก็คือฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดี What I want to say is I can understand your feeling.

我想说的是我能体会你的感受。

Wǒ xiǎng shuō de shì wǒ néng tǐ huì nǐ de gǎn shòu.

 

คุณไม่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีเลยเหรอ Didn’t you have self-esteem?

你没有自尊心的吗?

Nǐ méi yǒu zì zūn xīn de ma?

 

ไม่ใช่ว่าให้คุณทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองลงซะหน่อย Is not to let you put it down.

并不是让你放下自尊心。

Bìng bú shì ràng nǐ fàng xià zì zūn xīn.

 

ฉันกำลังดูใจกับใครบางคนอยู่ I’m seeing someone.

我在跟别人交往。

Wǒ zài gēn bié rén jiāo wǎng.

 

นั่นถึงถือว่าเป็นการยอมแพ้ ละทิ้งศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง That’s really giving up on yourself. Give up dignity.

那才是真正的放弃自己,放弃尊严。

Nà cái shì zhēn zhèng de fàng qì zì jǐ, fàng qì zūn yán.

 

ฉันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนคุณ I am not as strong as you.

我没有你那么强。

Wǒ méi yǒu nǐ nà me qiáng.

 

ฉันเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลย I’m not strong.

我也并不强大。

Wǒ yě bìng bù qiáng dà.

 

ฉันก็ยังมีโกรธ I will also be angry.

我也会愤怒。

Wǒ yě huì fèn nù.

 

ฉันเองก็สูญเสียการควบคุม I will also lose control.

我也会失控。

Wǒ yě huì shīkòng.

 

ฉันก็แค่คนธรรมดาทั่วไป I’m just an ordinary person.

我只是个普通人。

Wǒ zhǐ shì gè pǔ tōng rén.

 

ฉันจะออกไปเที่ยวคืนนี้ I’m going out tonight.

我今晚要出去玩。

Wǒ jīn wǎn yào chū qù wán.


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...