2 มีนาคม 2565

คำศัพท์ภาษาจีน หนวด จอน เครา

 
หนวด Mustache

胡子

zi

 


ประโยคภาษาจีน หนวด


ฉันจำเขาไม่ได้ เพราะเขาไว้หนวด

I didn't recognize him ─ he's grown a mustache. 

我没认出他来——他留胡子了。

Wǒ méi rèn chū tā lái——tā liú hú zi le. วันนี้ฉันไม่ได้โกนหนวด 

I didn’t shave today. ; I haven’t shaved today.

我今天没刮胡子。

Wǒ jīn tiān méi guā hú zi.เขาไว้หนวด เพื่อที่จะไม่ต้องโกนหนวดอีก 

He's grown a mustache to save shaving.

他留起了胡子,省得再刮脸。

Tā liú qǐ le hú zi, sheng dé zài guā liǎn.คุณดูโทรมไป น่าจะโกนหนวดหน่อยนะ 

You look a little run-down. You should shave.

你看起来有点疲惫。你应该刮胡子。

Nǐ kàn qǐ lái yǒu diǎn pí bèi. Nǐ yīng gāi guā hú zi.เขาโกนหนวดออกแล้ว 

He's had his mustache shaved off. 

他把胡子刮掉了。

Tā bǎ hú zi guā diào le. ฉันโกนหนวดออกหมดแล้ว 

I shaved it all off; I’m clean-shaven.

我把胡子都刮掉了。

Wǒ bǎ hú zi dōu guā diào le.คุณคิดว่าฉันควรจะโกนหนวดออกไหม 

Do you think I should shave my mustache off?

你觉得我应该剃掉胡子吗?

Nǐ jué dé wǒ yīng gāi tì diào hú zi ma?ฉันไม่ชอบที่ตัวเองไม่มีหนวด 

I don't like myself without a mustache

我不喜欢自己没胡子的样子。

Wǒ bù xǐ huān zì jǐ méi hú zi de yang zi.


👇👇👇👇👇👇👇

 

เครา Beard

胡须

Hú xūประโยคภาษาจีน เครา Beard


ฉันไว้เคราอยู่ 

I’m growing a beard. ; I have a beard.

我留胡须了。

Wǒ liú hú xū le.

 


👇👇👇👇👇👇👇จอน Sideburns

鬓角

Bìn jiǎoประโยคภาษาจีน จอน Sideburns


โปรดอย่าตัดจอนของฉันออก 

Please don't cut off my sideburns. 

请不要修掉我的鬓角。

Qǐng bù yào xiū diào wǒ de bìn jiǎo.ฉันชอบจอนของคุณ 

I like your sideburns.

我喜欢你的鬓角。

Wǒ xǐ huān nǐ de bìn jiǎo.

 คำศัพท์เพิ่มเติม


มีดโกน 

Razor

剃刀

dāoเครื่องโกนหนวด 

Electric shaver ; Electric razor

 电动剃须刀

Diàn dòng tì xū dāo

 


แบตตาเลี่ยน; ปัตตาเลี่ยน;เครื่องตัดผม Hair clippers

电推剪; 剪发器

Diàn tuī jiǎn; Jiǎn fà qì

 


ครีมโกนหนวด Shaving cream

剃须膏

Tì xū gāo

 🌼🌼🌼🌼🌼🌼
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...