ประโยคภาษาจีน ได้คืบจะเอาศอก 得寸进尺

 


得寸进尺

Dé cùn jìn chǐ

ได้คืบจะเอาศอก (โลภไม่รู้จักพอ)

Give him an inch, and he’ll take a mile.

(ให้หนึ่งนิ้ว ก็จะเอาหนึ่งไมล์)
ตัวอย่างประโยค ได้คืบจะเอาศอก


ฉันไม่อยากได้คืบจะเอาศอก

I don't want to push our luck.

我不想得寸进尺。

Wǒ bù xiǎng dé cùn jìn chǐ. 


 

ทางที่ดีคุณอย่าได้คืบจะเอาศอก 

You’d better don’t push your luck.

你最好别得寸进尺。

Nǐ zuì hǎo bié dé cùn jìn chǐ.

 


ตอนนี้พวกเขากำลังได้คืบจะเอาศอก

Now they're countering with even more demands.

现在他们又在得寸进尺。

Xiàn zài tā men yòu zài dé cùn jìn chǐ. 

 สำหรับคนที่ได้คืบจะเอาศอกอย่างคุณ มันเหมาะสมมากๆเลยนะ 

For people always wanting more, like you pushed your luck.

对你这种得寸进尺的人在合适不过。

Duì nǐ zhè zhǒng dé cùn jìn chǐ de rén zài hé shì bú guò.

 


พวกเราอย่าได้คืบจะเอาศอกเลย

Let's not push out luck.

我们别得寸进尺了。

Wǒ men bié dé cùn jìn chǐ le.💕💕💕💕โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节