คำศัพท์ภาษาจีน ห่างเหิน

 ห่างเหิน 

(ไม่สนิทสนมกันเหมือนก่อนไม่ได้คบหาใกล้ชิดเหมือนเดิม

ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันเหมือนเดิม)

Drift apart; not in close touch;

 keep at a distance; 

become estranged:


疏远

Shū yuǎnประโยคภาษาจีน ห่างเหิน


เขาห่างเหินจากครอบครัวของเขาหลังจากที่ได้ทะเลาะกัน

He became estranged from his family after the argument.

那场争吵后他便与家人疏远了。

Nà chǎng zhēng chǎo hòu tā biàn yǔ jiā rén shū yuǎn le. การทะเลาะกันทำให้เขาห่างเหินจากครอบครัว

A quarrel had estranged him from his family.

一场争吵使他与家人疏远了。

Yī chǎng zhēng chǎo shǐ tā yǔ jiā rén shū yuǎn le.ครอบครัวของพวกเรานับวันยิ่งห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆ

As a family we grew farther and farther apart. 

我们一家人越来越疏远了。

men yī jiā rén yuè lái yuè shū yuǎn le. เขาไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียว แสดงออกมาซึ่งความห่างเหินและเมินเฉย

He was mute, distant, and indifferent. 

他一句话也不说,显得疏远而冷漠。

Tā yī jù huà yě bù shuō, xiǎn dé shū yuǎn ér lěng mò. เขาและภรรยาของเขานับวันยิ่งห่างเหินกันมากขึ้น

He and his wife grew apart. 

他和妻子越来越疏远。

Tā hé qī zi yuè lái yuè shū yuǎn. ทั้งสองเริ่มห่างเหินกันมากขึ้น

The two have become increasingly estranged. 

两人越来越疏远。

Liǎng rén yuè lái yuè shū yuǎn. 

 

 

💖💖💖💖💖

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节