เรอ ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

 


     เรอ จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอิ่ม แล้วเรอออกมา บทความนี้เรามาดูคำศัพท์ที่หมายถึง การเรอ

 

เรอ Burp

打嗝; 饱嗝;打饱嗝

Dǎ gé; Bǎo gé Dǎ bǎo gé

 

ตัวอย่างประโยค ที่มีคำว่า เรอการเรอในที่สาธารณะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ 

It is rude to burp loudly in public.

在公共场所大声打嗝是很失礼的。

Zài gōng gòng chǎng suǒ dà shēng dǎ gé shì hěn shī lǐ de.เขาเรอเสียงดัง 

He burped loudly.

他大声地打嗝。

Tā dà shēng de dǎ gé.ขณะอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารไม่ควรเรอ 

You shouldn't burp at the table.

在餐桌上不该打饱嗝儿。

Zài cān zhuō shàng bù gāi dǎ bǎo gér.โอโห้ คุณเรอออกมาเสียงดังเลยอ่ะ 

Ah oh, you had a big burp.

哎呦,你打了一个大饱嗝。

Āi yōu, nǐ dǎ le yī gè dà bǎo gé.ทารกเรอออกมา ทำให้อ้วกเอานมออกมาใส่บนไหล่ของเขา

The baby gave a contented burp and dribbled milk onto his shoulder.

婴孩打了个饱嗝,把牛奶吐在他的肩上。

Yīng hái dǎ le gè bǎo gé, bǎ niú nǎi tǔ zài tā de jiān shàng. 
🌻🌻🌻🌻🌻🌻

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节