13 มีนาคม 2565

ประโยคภาษาจีน ได้คืบจะเอาศอก

 


得寸进尺

Dé cùn jìn chǐ

ได้คืบจะเอาศอก (โลภไม่รู้จักพอ)

Give him an inch, and he’ll take a mile.

(ให้หนึ่งนิ้ว ก็จะเอาหนึ่งไมล์)
ตัวอย่างประโยค ได้คืบจะเอาศอก


ฉันไม่อยากได้คืบจะเอาศอก

I don't want to push our luck.

我不想得寸进尺。

Wǒ bù xiǎng dé cùn jìn chǐ. 


 

ทางที่ดีคุณอย่าได้คืบจะเอาศอก 

You’d better don’t push your luck.

你最好别得寸进尺。

Nǐ zuì hǎo bié dé cùn jìn chǐ.

 


ตอนนี้พวกเขากำลังได้คืบจะเอาศอก

Now they're countering with even more demands.

现在他们又在得寸进尺。

Xiàn zài tā men yòu zài dé cùn jìn chǐ. 

 สำหรับคนที่ได้คืบจะเอาศอกอย่างคุณ มันเหมาะสมมากๆเลยนะ 

For people always wanting more, like you pushed your luck.

对你这种得寸进尺的人在合适不过。

Duì nǐ zhè zhǒng dé cùn jìn chǐ de rén zài hé shì bú guò.

 


พวกเราอย่าได้คืบจะเอาศอกเลย

Let's not push out luck.

我们别得寸进尺了。

Wǒ men bié dé cùn jìn chǐ le.💕💕💕💕ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...