16 มีนาคม 2565

ประโยคภาษาจีน ดวงแข็ง

 


命硬 ;命大

Mìng yìng; Mìng dà

ดวงแข็ง

(เป็นคนตายยาก สิบล้อชนก็ไม่ตาย)
ประโยคภาษาจีน ดวงแข็ง

ฉันดวงแข็ง

我命硬。;我命大。

Wǒ mìng yìng.; Wǒ mìng dà.ดวงแข็งจังนะ

你命真硬!

Nǐ mìng zhēn yìng!ไอ้คนเลวคนนี้ดวงแข็งยิ่งกว่าแมวซะอีก

这个浑蛋比猫还命硬。

Zhè ge hún dàn bǐ māo hái mìng yìng.คุณหลอกฉัน แช่งให้ฉันมีเรื่องอย่างนั้นเหรอ ยังดีที่ฉันดวงแข็งนะ

你耍我?咒我有事?好在我命硬。

Nǐ shuǎ wǒ? Zhòu wǒ yǒu shì? Hǎo zài wǒ mìng yìng.เขาดวงแข็งมากที่มีชีวิตรอดกลับมาได้

他命真硬,还能活着回来。

Tā mìng zhēn yìng, hái néng huó zhe huí lái.💢💢💢💢
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...