23 มีนาคม 2565

หาว ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

 หาว Yawn

打哈欠

Dǎ hā qian

 


ตัวอย่างประโยค ที่มีคำว่า หาว  เมื่อกี้คุณหาวเหรอ 

Were you yawning?

你刚才是在打哈欠吗?

Nǐ gāng cái shì zài dǎ hā qian ma?ตอนนี้คุณกำลังหาวอยู่หรือเปล่า 

And are you yawning right now?

还有你现在在打哈欠吗?

Hái yǒu nǐ xiàn zài zài dǎ hā qian ma? ฉันยังหาวอยู่เลย 

I'm still drowsy. I'm still yawning. 

我还打哈欠呢。

Wǒ hái dǎ hā qian ne. 

 


ฉันเอาแต่หาวนอน คงเหนื่อยแน่ๆ  

I can’t stop yawning – I must be tired.

我一个劲儿打哈欠— 肯定是累了。

Wǒ yí ge jìnr dǎ hā qian— kěn dìng shì lèi le.

 


เธอกลั้นหาว 

She managed to stifle a yawn. 

她忍住了呵欠。

Tā rěn zhù le hē qian.

 


เขาหาวเสียงดัง 

He gave an ostentatious yawn. 

他张扬地打了个哈欠。

 Tā zhāng yáng de dǎ le gè hā qian.เธอง่วงนอนจนหาวออกมา 

She yawned sleepy.

她困得打着哈欠。

Tā kùn dé dǎ zhe hā qian.

 


เขาแกล้งทำเป็นหาว 

He faked a yawn. 

他装着打了一个呵欠。

Tā zhuāng zhe dǎ le yí gè hē qian.

 


เธอพยายามเป็นอย่างมากที่จะไม่หาว  จนน้ำตาไหลออกมา 

Her eyes watered as she tried to try to stifle a yawn.

她强忍着不打哈欠,眼泪都出来了。

Tā qiáng rěn zhe bù dǎ hā qian, yǎn lèi dōu chū lái le.
เธอบิดขี้เกียจ และหาวออกมา  

She stretched her arms out and gave a great yawn 

她伸了个懒腰,打了个大哈欠。

 Tā shēn le gè lǎn yāo, dǎ le gè dà hā qian.🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...