26 มีนาคม 2565

สะอึก ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

 


      อาการสะอึก อาการที่ใครเป็นแล้วก็อดที่จะรำคาญตัวเองไม่ได้ บทความนี้เรามาดูคำศัพท์ที่หมายถึง การสะอึกสะอึก Hiccup  

打嗝

Dǎ géตัวอย่างประโยค ที่มีคำว่า สะอึก


อาการสะอึกแบบต่อเนื่อง สะอึกไม่หยุด 

A series of hiccups

接连打嗝。

Jiē lián dǎ gé.ฉันกินเร็วเกินไป สุดท้ายก็สะอึกไม่หยุด 

I ate too quickly and got hiccups.

我吃得太快,结果不断地打嗝。

Wǒ chī dé tài kuài, jié guǒ bú duàn de dǎ gé.ฉันกินเร็วไป จนสะอึกตลอด 

I ate too fast and had the hiccups.

我吃太快而一直打嗝。

Wǒ chī tài kuài ér yī zhí dǎ gé.ฉันสะอึกไม่หยุด 

I've got the hiccups.

我不断地打嗝。

Wǒ bù duàn de dǎ gé.ฉันสะอึก 

have hiccups.

我打嗝了。

Wǒ dǎ le.เขาสะอึกไม่หยุด 

He had the hiccups. 

他接连打嗝。

Tā jiē lián dǎ gé.เขาสะอึกมานานแค่ไหนแล้ว 

How long did he hiccup? 

他打嗝打了多久?

Tā dǎ gé dǎ le duō jiǔ? 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...