26 มีนาคม 2565

เรอ ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

 


     เรอ จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอิ่ม แล้วเรอออกมา บทความนี้เรามาดูคำศัพท์ที่หมายถึง การเรอ

 

เรอ Burp

打嗝; 饱嗝;打饱嗝

Dǎ gé; Bǎo gé Dǎ bǎo gé

 

ตัวอย่างประโยค ที่มีคำว่า เรอการเรอในที่สาธารณะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ 

It is rude to burp loudly in public.

在公共场所大声打嗝是很失礼的。

Zài gōng gòng chǎng suǒ dà shēng dǎ gé shì hěn shī lǐ de.เขาเรอเสียงดัง 

He burped loudly.

他大声地打嗝。

Tā dà shēng de dǎ gé.ขณะอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารไม่ควรเรอ 

You shouldn't burp at the table.

在餐桌上不该打饱嗝儿。

Zài cān zhuō shàng bù gāi dǎ bǎo gér.โอโห้ คุณเรอออกมาเสียงดังเลยอ่ะ 

Ah oh, you had a big burp.

哎呦,你打了一个大饱嗝。

Āi yōu, nǐ dǎ le yī gè dà bǎo gé.ทารกเรอออกมา ทำให้อ้วกเอานมออกมาใส่บนไหล่ของเขา

The baby gave a contented burp and dribbled milk onto his shoulder.

婴孩打了个饱嗝,把牛奶吐在他的肩上。

Yīng hái dǎ le gè bǎo gé, bǎ niú nǎi tǔ zài tā de jiān shàng. 
🌻🌻🌻🌻🌻🌻

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...