3 มีนาคม 2565

คำศัพท์ภาษาจีน ห่างเหิน

 ห่างเหิน 

(ไม่สนิทสนมกันเหมือนก่อนไม่ได้คบหาใกล้ชิดเหมือนเดิม

ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันเหมือนเดิม)

Drift apart; not in close touch; keep at a distance; 

become estranged:


疏远

Shū yuǎnประโยคภาษาจีน ห่างเหิน


เขาห่างเหินจากครอบครัวของเขาหลังจากที่ได้ทะเลาะกัน

He became estranged from his family after the argument.

那场争吵后他便与家人疏远了。

Nà chǎng zhēng chǎo hòu tā biàn yǔ jiā rén shū yuǎn le. การทะเลาะกันทำให้เขาห่างเหินจากครอบครัว

A quarrel had estranged him from his family.

一场争吵使他与家人疏远了。

Yī chǎng zhēng chǎo shǐ tā yǔ jiā rén shū yuǎn le.ครอบครัวของพวกเรานับวันยิ่งห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆ

As a family we grew farther and farther apart. 

我们一家人越来越疏远了。

men yī jiā rén yuè lái yuè shū yuǎn le. เขาไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียว แสดงออกมาซึ่งความห่างเหินและเมินเฉย

He was mute, distant, and indifferent. 

他一句话也不说,显得疏远而冷漠。

Tā yī jù huà yě bù shuō, xiǎn dé shū yuǎn ér lěng mò. เขาและภรรยาของเขานับวันยิ่งห่างเหินกันมากขึ้น

He and his wife grew apart. 

他和妻子越来越疏远。

Tā hé qī zi yuè lái yuè shū yuǎn. ทั้งสองเริ่มห่างเหินกันมากขึ้น

The two have become increasingly estranged. 

两人越来越疏远。

Liǎng rén yuè lái yuè shū yuǎn. 

 

 

💖💖💖💖💖

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...