9 มีนาคม 2565

ประโยคภาษาจีน ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 


委屈 

Wěi qu

ความหมายที่ 1 

การไม่ได้รับความเป็นธรรม; 

การที่ต้องกล้ำกลืนความไม่เป็นธรรม

ความหมายที่ 2 

ทำให้คนอื่นลำบากใจ (เนื่องในการที่จะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรม)👇👇👇 


感到委屈

Gǎn dào wěi qu

รู้สึกน้อยใจ(เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม)

 


ประโยคภาษาจีน การไม่ได้รับความเป็นธรรม


她觉得受委屈了。

Tā jué dé shòu wěi qu le.

เธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม我再也不受这种委屈了。

Wǒ zài yě bú shòu zhè zhǒng wěi qu le. 

ฉันจะไม่ยอมรับความไม่เป็นธรรมแบบนี้อีกแล้ว别老觉得自己委屈了,也替别人想一想吧。

Bié lǎo jué dé zì jǐ wěi qu le, yě tì bié rén xiǎng yī xiǎng ba.

อย่าไปรู้สึกแต่ว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย และก็คิดแทนคนอื่นเขาด้วยสิ他们把所受的委屈都告诉了我。

men bǎ suǒ shòu de wěi qu dōu gào le wǒ.

พวกเขาได้เล่าสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหมดให้ฉันฟัง我真为这种事感到委屈。

Wǒ zhēn wèi zhè zhǒng shì gǎn dào wěi qu.

ฉันรู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้จริงๆ人很容易为自己感到委屈。

Rén hěn róng yì wèi zì jǐ gǎn dào wěi qu.

มนุษย์เราง่ายมากที่จะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความไม่เป็นธรรม她委屈得差不点儿要哭出来。

Tā wěi qu dé chà bù diǎnr yào kū chū lái.

เธอได้รับความไม่เป็นธรรมจนเกือบจะร้องไห้ออกมา对不起,委屈你了!

Duì qǐ, wěi qu nǐ le!

ขอโทษด้วยที่ต้องทำให้คุณลำบากใจ (เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม)你心里有委屈,就看什么也不顺眼。

Nǐ xīn li yǒu wěi qu, jiù kàn shén me yě bú shùn yǎn.

ในใจของคุณกำลังรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม มองอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมด 他觉得受了委屈,就赌气走了。

Tā jué dé shòu le wěi qu, jiù dǔ qì zǒu le.

เธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็เลยเกิดงอนเดินออกไป你挨骂了不觉得委屈吗?

Nǐ āi mà le bù jué dé wěi qu ma?

คุณโดนด่าแล้วไม่น้อยใจ(ไม่ได้รับความเป็นธรรม)เหรอ 要不这样?你受点委屈。

Yào bú zhè yàng? Nǐ shòu diǎn wěi qu.

ไม่อย่างนั้นเอาแบบนี้คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมดูสักหน่อย 今天委屈大家了。

Jīn tiān wěi qu dà jiā le.

วันนี้ลำบากพวกคุณแล้ว 那个抱怨的人很可能真的受了委屈。

Nà gè bào yuàn de rén hěn kě néng zhēn de shòu le wěi qu. 

คนที่ร้องเรียนคนนั้นอาจจะได้รับความไม่เป็นธรรมจริงๆ 他坐在角落里,心里难受,觉得受了委屈。

Tā zuò zài jiǎo luò lǐ, xīn lǐ nán shòu, jué dé shòu le wěi qu. 

เขานั่งอยู่ในมุมๆหนึ่งด้วยความรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
🍁🍁🍁🍁

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...