12 พฤศจิกายน 2565

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

 เขากำลังทำอะไรอยู่เหรอตอนนี้

What is he doing right now?

他现在在做什么?

Tā xiàn zài zài zuò shén me?


👇👇นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้จริงๆเหรอ

Is this really what you need to be doing right now? 

难道你现在就非得做这个不可?

Nán dào nǐ xiàn zài jiù fēi děi zuò zhè ge bù kě?

👇👇


เหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะ

Like you're doing right now? 

就像现在这样?

Jiù xiàng xiàn zài zhè yàng?


👇👇คุณมีเวลาคุยกับฉันไหม

Do you have time to talk to me?

你有时间和我聊聊吗 

Nǐ yǒu shí jiān hé wǒ liáo liáo ma?👇👇คุณมีอะไรจะบอกกับพวกเราไหม

Have you got something to tell us?

你有什么要告诉我们的吗?

Nǐ yǒu shén me yào gào sù wǒ men de ma?


👇👇คุณพูดว่าอะไรนะ

What were you saying?

你在说什么?

Nǐ zài shuō shén me?


👇👇เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ

What were you saying just now? 

你刚才说什么来着?

Nǐ gāng cái shuō shén me lái zhe?


👇👇ตอนที่คุณเข้ามา คุณพูดว่าอะไรนะ

What were you saying when you came in? 

你刚进来时说什么来着?

 Nǐ gāng jìn lái shí shuō shén me lái zhe


👇👇อยากคุยเป็นการส่วนตัวไหม

Do you want to talk in private?

你想私下谈谈吗?

Nǐ xiǎng sī xià tán tán ma?


👇👇ฉันคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ไหม

Can I talk to you in private? / Could I have a word with you?

我可以私下和你谈谈吗?

Wǒ kě yǐ sī xià hé nǐ tán tán ma?


👇👇พวกเราคุยกันเป็นการส่วนตัวได้ไหม

Can we speak privately? 

我们能单独谈谈吗?

Wǒmen néng dāndú tán tán ma?

 

 

 

💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...