13 พฤศจิกายน 2565

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

 ฉันต้องไปตอนนี้เลยไหม

Do I have to go now?

我现在必须走吗?

Wǒ xiàn zài bì xū zǒu ma?


👇👇👇คุณจะต้องไปให้ได้เลยเหรอ

Do you have to go? 

你非得走吗?

Nǐ fēi děi zǒu ma?


👇👇👇คุณจะไปทันทีเลยเหรอ
Are you leaving right away? 

你马上就走吗?

Nǐ mǎ shàng jiù zǒu ma? 👇👇👇คุณจะออกไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ

Are you leaving already? 
你这么早就要走吗?

Nǐ zhè me zǎo jiù yào zǒu ma?👇👇👇ฉันทำตอนนี้เลยได้ไหม

Can I do it now?

我现在可以做吗?

Wǒ xiàn zài kě yǐ zuò ma?


👇👇👇ยังสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหม

After break up return can be a friend?

分手后还可以做朋友吗?

Fēn shǒu hòu hái kě yǐ zuò péng yǒu ma?👇👇👇เขาทำอย่างนั้นได้จริงๆเหรอ

And he can just do that?

他真的可以那样做吗?

Tā zhēn de kě yǐ nà yàng zuò ma?


👇👇👇ทำไมถึงรีบนักล่ะ

Why are you in a hurry?

你干嘛那么急?

Nǐ gàn ma nà me jí?


👇👇👇คุณยังรอฉันอยู่ไหม

Are you still waiting for me?

你还在等我吗?

Nǐ hái zài děng wǒ ma?


👇👇👇รอสักครู่ได้ไหม

Wait a moment, will you? 
等一会儿好吗?

Děng yī huǐr hǎo ma?


👇👇👇คุณกำลังรอลูกเหรออยู่เหรอ

Are you expecting visitors?

你在等客人吗?

Nǐ zài děng kè rén ma?


👇👇👇ให้ฉันรอกับคุณด้วยไหม

Do you want me to wait here with you? 

要我跟你一起等吗?

Yào wǒ gēn nǐ yī qǐ děng ma?

 


💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...