17 พฤศจิกายน 2565

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

 คุณยังโสดอยู่หรือเปล่า

Are you still single?

你还是单身吗?

Nǐ hái shì dān shēn ma?👇👇👇ทำไมคุณยังโสดอยู่เลย

How are you still single?

你怎么还单身着?

Nǐ zěn me hái dān shēn zhe?


👇👇👇ทำไมคุณยังโสด / ทำไมคุณยังไม่แต่งงาน

Why are you still single?

你为什么一直没结婚呢?

Nǐ wèi shén me yī zhí méi jié hūn ne?


👇👇👇คุณเข้าใจถึงความรู้สึกของฉันหรือเปล่า

Do you feel me?

你能感受到我吗?

Nǐ néng gǎn shòu dào wǒ ma?


👇👇👇คุณแคร์ฉันมากแค่ไหน

How much do you care about me?

你有多在乎我?

Nǐ yǒu duō zài hū wǒ?


👇👇👇ฉันพูดถูกไหม

Am I right?

我说得对吗?

Wǒ shuō de duì ma?


👇👇👇ฉันพูดผิดหรือเปล่า

Am I wrong?

我说错了吗?

Wǒ shuō cuò le ma?


👇👇👇คุณกำลังฟังอยู่หรือเปล่า

Are you listening?

你在听吗?

Nǐ zài tīng ma?


👇👇👇คุณอยากให้ฉันช่วยไหม

Do you want me to help?

你要我帮忙吗?

Nǐ yào wǒ bāng máng ma?


👇👇👇คุณต้องการให้ฉันช่วยเขาหางานไหม

Do you want me to help him to find a job? 

你希望我帮他找份工作吗?

Nǐ xīwàng wǒ bāng tā zhǎo fèn gōng zuò ma?


👇👇👇พวกเขาได้บอกคุณไหม

Did they tell you?

他们告诉过你了吗?

Tā men gào sù guò nǐ le ma?


👇👇👇พวกเขาบอกอะไรคุณ

What did they tell you? 

他们说了什么?

Tā men shuō le shén me?


👇👇👇พวกเขาไม่ได้พูดถึงฉันให้คุณฟังเหรอ

Did they not tell you about me? 

他们没跟你提起我吗?

men méi gēn nǐ tí qǐ wǒ ma?💢💢💢💢

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...