23 พฤศจิกายน 2565

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

 ทำไมคุณถึงคิดแบบนั้น

Why do you think that?

你为什么这么想?

Nǐ wèi shén me zhè me xiǎng?👇👇👇คุณจะกลับมาตอนไหน

When will you return?

你什么时候回来?

Nǐ shén me shí hòu huí lái?👇👇👇ทำไมคุณถึงได้บอกว่าฉันจะล้มเหลวไม่เป็นท่าหล่ะ

Why do you think that I’ll fail?

你凭什么说我会失败?

Nǐ píng shén me shuō wǒ huì shī bài?👇👇👇ทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้น่ะ

Why do you think that happened?

为什么会发生这样的事呢?

Wèi shén me huì fā shēng zhè yàng de shì ne?


👇👇👇ทำไมคุณถึงคิดว่าผู้หญิงไม่ชอบคุณหล่ะ

Why do you think women don’t like you?

你为什么这么认为女人会不喜欢你?

Nǐ wèi shén me zhè me rèn wéi nǚ rén huì bù xǐ huān nǐ?👇👇👇ทำไมคุณถึงได้คิดว่าครั้งนี้ต่างออกไปจากครั้งที่แล้วหล่ะ

What makes you think this time will be any different? 

你为什么觉得这次跟上次不同呢?

Nǐ wèi shén me jué dé zhè cì gēn shàng cì bù tóng ne?👇👇👇ทำไมคุณถึงคิดว่าฉันจะไม่เข้าใจในงานของคุณหล่ะ

Why do you think I wouldn't understand what you do? 

你为什么觉得我无法理解你的工作?

Nǐ wèi shén me jué dé wǒ wú fǎ lǐ jiě nǐ de gōng zuò? 


👇👇👇ทำไมคุณถึงคิดว่าฉันทำพัง

What makes you assume I broke it?

你为什么觉得是我弄坏的?

Nǐ wèi shén me jué dé shì wǒ nòng huài de?


👇👇👇ทำไมวันนี้ทุกคนถึงได้เอาแต่ล้อฉันน่ะ

Why is everybody riding me today? 

怎么今天大家都拿我取笑?

Zěn me jīn tiān dà jiā dōu ná wǒ qǔ xiào?

 


💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...