บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2020

ประโยคภาษาจีน 159

รูปภาพ
🍒🍒🍒🍒🍒

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  出门时忘了锁门,我真马虎。 Chūmén shí wàngle suǒ mén, wǒ zhēn mǎhǔ. ออกจากบ้านลืมล็อกประตู ฉันนี่ช่างสะเพร่าจริงๆ 马虎 Mǎ hǔ  สะเพร่า ; ประมาท 你这人真马虎,考试忘了写名字。 Nǐ zhè rén zhēn mǎhǔ, kǎoshì wàngle xiě míngzì. เธอนี่เป็นคนสะเพร่าจริงๆเลย ลืมเขียนชื่อนามสกุลในการสอบ 他们两个人之间还没有开诚布公地谈过。 Tāmen liǎng gèrén zhī jiān hái méiyǒu kāichéngbùgōng dì tánguò. พวกเขาสองคนยังไม่เคยได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 开诚布公  Kāi chéng bù gōng   จริงใจเปิดเผย ; ตรงไปตรงมา   他很喜欢和女朋友煲电话粥。 Tā hěn xǐhuān hé nǚ péngyǒu bāo diànhuà zhōu. เขาชอบคุยโทรศัพท์กับแฟนนานๆ 煲电话粥  Bāo diàn huà zhōu   คุยโทรศัพท์นานๆ 我跟他说的话总是左耳进,右耳出。 Wǒ gēn tā shuō dehuà zǒng shì zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū. สิ่งที่ฉันพูดกับเขา เขามักจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา 左耳进,右耳出 Zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา 雨太大了,全身淋得像只落汤鸡似的。 Yǔ tài dàle, quánshēn lín dé xiàng zhǐ luòtāngjī shì de. ฝนตกหนักมากๆทำให้ทั้งตัวเปียกโชกเหมือนลูกหมาตกน้ำ 落汤鸡  Luò tāng jī   ตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำ 我们走着瞧吧,总有一天事情会水落石出的。 Wǒmen zǒuzhe qiáo

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  随时欢迎! Suíshí huānyíng! ยินดีต้อนรับทุกเมื่อ ; ยินดีต้อนรับเสมอ 你怎么对我这么好! Nǐ zěnme duì wǒ zhème hǎo! ทำไมคุณถึงได้ดีกับฉันจัง 每个人都有缺点。 Měi gèrén dōu yǒu quēdiǎn. คนทุกคนต่างก็ย่อมมีข้อบกพร่อง 你好好问自己。 Nǐ hǎo hào wèn zìjǐ. คุณถามตัวเองให้ดีๆก่อน 你不是在安慰我才这样说的吧。 Nǐ b ú shì zài ānwèi wǒ cái zhèyàng shuō de ba. ที่คุณพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าปลอบใจฉันใช่ไหม 我已经说过很多次了。 Wǒ yǐjīng shuōguò hěnduō cìle. ฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว 这么晚了你怎么还没有回来。 Zhème wǎnle nǐ zěnme hái méiyǒu huílái. นี่ก็ดึกแล้วทำไมคุณยังไม่กลับมา 我真的有重要的事要跟你说。 Wǒ zhēn de yǒu zhòngyào de shì yào gēn nǐ shuō. ฉันมีเรื่องสำคัญ ที่ จะบอกคุณจริงๆ 我去给他个惊喜。 Wǒ qù gěi tā gè jīngxǐ. ฉันจะไปเซอร์ไพรส์เขาสักหน่อย 我还没仔细看过。 Wǒ hái méi zǐxì kànguò. ฉันยังไม่ได้ดูอย่างละเอียด 你带我来这干嘛? Nǐ dài wǒ lái zhè gàn ma? คุณพาฉันมาที่นี่ทำไม 有什么区别? Yǒu shén me qūbié? แตกต่างกันอย่างไร ;  มีข้อแตกต่างอย่างไร 我相信时间久了! Wǒ xiāngxìn shíjiān jiǔle! ฉันเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ 对身边的人好点。 Duì shēnbiān de rén hǎo diǎn.

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  请你学会尊重别人。 Qǐng nǐ xuéhuì zūnzhòng biérén. กรุณาให้เกียรติคนอื่นด้วย ; โปรดเรียนรู้ที่จะให้เกียรติผู้อื่นด้วย 我可以走了吗? Wǒ kěyǐ zǒule ma? ฉันไปได้แล้วหรือยัง 我想多赚点钱。 Wǒ xiǎng duō zhuàn diǎn qián. ฉันอยากหาเงินให้ได้มากกว่านี้ 为了钱你什么都干得出来。 Wèile qián nǐ shénme dōu gàn de chūlái. เพื่อเงินแล้วคุณทำได้ทุกอย่าง 有任何困难给我打电话。 Yǒu rènhé kùnnán gěi wǒ dǎ diànhuà. หากคุณมีปัญหาใดๆโทรหาฉันได้เลยนะ 以后别再联系我。 Yǐhòu bié zài liánxì wǒ. ต่อจากนี้อย่าได้ติดต่อฉันอีก 对不起让你丢脸了。 Duìbùqǐ ràng nǐ diūliǎnle. ขอโทษที่ทำให้คุณขายหน้า 我很喜欢这份工作。 Wǒ hěn xǐhuān zhè fèn gōngzuò. ฉันชอบงานนี้มาก 跟我有关系吗 ? Gēn wǒ yǒu guānxi ma? มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉันไหม 不管真相如何。 Bùguǎn zhēnxiàng rúhé. ไม่ว่าความจริงเป็นอย่างไร 我都快哭出来了。 Wǒ dōu kuài kū chūláile. ฉันเกือบร้องไห้ออกมาแล้ว 我最近没有收入。 Wǒ zuìjìn méiyǒu shōurù. ช่วงนี้ฉันไม่มีรายได้ 我给你三天的时间。 Wǒ gěi nǐ sān tiān de shíjiān. ฉันให้เวลาคุณสามวัน 我们的年纪也不少了。 Wǒmen de niánjì yě bù shǎole. อายุของพวกเราก็ไม่ใช้น้อยๆแล้ว 不要责怪他们。 B ù yào z

คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับการเดินทาง

รูปภาพ
  公交车 Gōn gjiāo chē   รถเมล์   出租车 Chū zū chē แท็กซี่   轻轨 Qīng guǐ รถไฟฟ้า 地铁 Dì tiě รถไฟใต้ดิน 首班车 Shǒu bān chē   รถเที่ยวแรก 售票机 Shòu piào jī เครื่องจำหน่ายตั๋ว 终点站 Zhōng diǎn zhàn สถานีปลายทาง 起始站 Qǐ shǐ zhàn สถานีต้นทาง 换乘站 Huàn chéng zhàn สถานีเปลี่ยนรถ 坐过站 Zuò guò zhàn   นั่งเลยสถานีที่จะลง 末班车 Mò bān chē รถเที่ยวสุดท้าย   站台 Zhàn tái ชานชาลา 车厢 Chē xiāng โบกี้(ตู้โดยสาร) 让座 Ràng zuò   สละที่นั่งให้คนอื่น 师傅 Shī fu โชเฟอร์ (ใช้เรียกหรือพูดถึงคนขับรถด้วยความให้เกียรติ)   司机 Sī jī คนขับรถ 转车 Zhuǎn chē เปลี่ยนรถ 高速公路 Gāo sù gōng lù ทางด่วน   打表 Dǎ biǎo กดมิเตอร์; ใช้มิเตอร์ 小费 Xiǎo fèi ทิป   按喇叭 Àn lǎ bā   บีบแตร   撞 Zhuàng ชน   超车 Chāo chē แซง(รถ)   逆行 Nì xíng   ย้อนศร 车祸 Chē huò อุบัติเหตุทางรถยนต์   追尾 Zhuī wěi ชนท้าย   闯红灯 Chuǎng hóng dēng ฝ่าไฟแดง   单行道 Dān xíng dào ทางวันเวย์   斑马线 Bān mǎ xiàn ทางม้าลาย   过马路 Guò mǎ lù ข้ามถนน   天桥 Tiān qiáo สะพานลอย   人行道 Rén xíng dào ทางเท้า ;ทางฟุตบาท 上下班高峰期 Shàng xià bān gāo fēng qī ชั่วโมงเร่งด่วน(ช่วงเข้างานและช่วงเลิกงาน)   堵车 Dǔ chē ร

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  这种事情你也敢干。 Zhè zhǒng shìqíng nǐ yě gǎn gàn. เรื่องแบบนี้คุณก็ยังกล้าทำ 你是在打她主意吧。 Nǐ shì zài dǎ tā zhǔyì ba. คุณกำลังพยายามเอาชนะเธออยู่ล่ะสิ 他特别孝顺。 Tā tèbié xiàoshùn. เขากตัญญูมาก 我听得很清楚,你用不着喊。 Wǒ tīng de hěn qīngchǔ, nǐ yòng bùzháo hǎn. ฉันได้ยินชัดเจนมาก คุณไม่จำเป็นต้องตะโกน 赶紧报警吧! Gǎnjǐn bàojǐng ba! รีบแจ้งความเถอะ 这还不算最糟糕的情况。 Zhè hái b ú suàn zuì zāogāo de qíngkuàng. นี่ยังไม่นับว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 家里的事你不用管。 Jiālǐ de shì nǐ bùyòng guǎn. เรื่องภายในบ้านคุณไม่ต้องยุ่ง 按理说情况应该不是这样的。 Ànlǐ shuō qíngkuàng yīnggāi bùshì zhèyàng de. โดยหลักการแล้ว สถานการณ์ไม่ควรเป็นเช่นนี้ 这件事我不能打保票。 Zhè jiàn shì wǒ bùnéng dǎ bǎopiào. เรื่องนี้ฉันไม่สามารถรับประกันได้นะ 快乐的时间! Kuàilè de shíjiān! เวลาแห่งความสุข 我们时不时帮助彼此。 Wǒmen shíbùshí bāngzhù bǐcǐ. พวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่บ่อยๆ 这是一种费力不讨好的工作。 Zhè shì yì zhǒng fèilì bù tǎohǎo de gōngzuò. นี่เป็นงานที่ต้องเสียแรงไปแต่ไม่คุ้มค่าอย่างหนึ่ง 他们不让我告诉你。 Tāmen b ú  ràng wǒ gàosù nǐ. พวก