คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในการเจรจาทางด้านธุรกิจ 关于谈判一般程序的常用词语 Part.6

 支付

Zhī fù

ชำระเงิน ,จ่ายเงิน

Pay名列榜首

Míng liè bǎng shǒu

เป็นสินค้าอันดับหนึ่ง, ติดอยู่ในรายชื่อสินค้าอันดับหนึ่ง

Be number one product标志

Biāo zhì

สัญลักษณ์ , เครื่องหมาย

Symbol, Sign, Mark条款

Tiáo kuǎn

ข้อ ,มาตรา

Term, Clause款式

Kuǎn shì

สไตล์ , รูปแบบ

Style新颖

Xīn yǐng

ใหม่ ,แปลกใหม่ , ใหม่เอี่ยม ,ตามสมัยนิยม

New, Fashionable抢手

Qiǎng shǒu

สินค้าเป็นที่ต้องการอย่างมาก, สินค้าเป็นที่ได้รับความนิยม

(Of goods) in great demand图文并茂

Tú wén bìng mào

สวยงามอันอุดมไปด้วยข้อความและภาพประกอบ

Rich with words and pictures重合同

Zhòng hé tóng

ให้ความสำคัญกับสัญญา

Attach importance to the contracts守信用

Shǒu xìn yòng

รักษาสัญญา

Keep one’s promise样品

Yàng pǐn

สินค้าตัวอย่าง

Sample出样子

Chū yàng zi

ออกสินค้าตัวอย่าง

Give a sample抽样

Chōu yàng

การสุ่มตัวอย่าง

Sample来样加工

Lái yàng jiā gōng

การดำเนินการตามตัวอย่างของผู้ซื้อ

Processing according to buyer’s samples💔💔💔💔

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节