บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2024

ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อ

รูปภาพ
  百听不厌 bǎi tīng bùyàn ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ หรือ  ไม่เคยเบื่อแม้จะฟังเป็นร้อยรอบ never get bored even hear it a hundred times   ตัวอย่างประโยคของ   百听不厌   这个故事 百听不厌 。 Zhège gùshì bǎi tīng bùyàn. เรื่องนี้ให้ฉันฟังกี่รอบก็ไม่เคยเบื่อ I never tire of hearing this story.   这句话我 百听不厌 。 Zhè jù huà wǒ bǎi tīng bùyàn. ประโยคนี้ให้ฟังกี่รอบก็ไม่มีเบื่อ I never get tired of hearing that.    这种音乐我 百听不厌 。 Zhè zhǒng yīnyuè wǒ bǎi tīng bùyàn.  ฉันไม่เคยเบื่อที่จะฟังเพลงประเภทนี้ The pleasure I get from listening to such music never stale.   他似乎对她的歌声 百听不厌 。 Tā sìhū duì tā de gēshēng bǎi tīng bùyàn. ดูเหมือนเขาจะไม่เคยเบื่อที่จะฟังเพลงของเธอเลย It seemed that he would never grow tired of hearing her song.   ____

คำศัพท์ภาษาไทย จีน อังกฤษ

รูปภาพ
  พูดง่ายแต่ทำยาก 知易行难 ; 说起来容易做起来难 Zhī yì xíng nán; Shuō qǐlái róngyì zuò qǐlái nán easier said than done ใช้ชีวิตให้คุ้ม รับสิ่งใหม่ๆ 开始过更为充实和有意思的生活 ; 开始新生活 ; 享受生活 Kāishǐguò gèng wèi chōngshí hé yǒuyìsi de shēnghuó; Kāishǐ xīn shēnghuó; Xiǎngshòu shēnghuó get a life ทำให้เสียเรื่อง ทำพลาด 搞砸了 Gǎo zále mess it up แค่บอกมา(จัดให้ทุกสิ่ง) 有什么要求你尽管提 Yǒu shén me yāoqiú nǐ jǐnguǎn tí just name it ทันทีทันใด จู่ก็เกิด 突然 ; 出乎意料地 Túrán; Chū hū yìliào de out of the blue รู้แบบละเอียด รู้ทั้งหมด 对某件事情、某个科目或主题了如指掌 Duì mǒu jiàn shìqíng, mǒu gè kēmù huò zhǔtí liǎorúzhǐzhǎng know(something)inside out ใช้การไม่ได้ เสีย ( 机器或设备 ) 有毛病 ; 发生故障 ;  坏了 (Jīqì huò shèbèi) Yǒu máobìng; Fāshēng gùzhàng; Huàile out of order ตรงเวลาเป๊ะ 准时地 Zhǔnshí de on the dot หวังว่าจะมีข่าวดี โชคดี 我会为你祈祷的 Wǒ huì wèi nǐ qídǎo de keep my fingers crossed สุดยอด 好得不得了 ; 太棒了 Hǎo dé bùdéle; Tài bàngle Out of this world ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้

คำศัพท์ภาษาไทย จีน อังกฤษ

รูปภาพ
  เบื่อหน่าย โครตเบื่อ 烦透了 ; 厌烦的 Fán tòule; Yànfán de sick and tired เลิกงาน เลิกทำบางสิ่ง 收工 ; 结束 Shōugōng; Jiéshù call it a day รบกวน กวนประสาท 令人不安 Lìng rén bù ān get on one’s nerves คนขี้เกียจ(ดูทีวีทั้งวัน) 花大量时间看电视的人 ; 电视迷;沙发土豆 Huā dàliàng shíjiān kàn diànshì de rén; Diànshì mí; Shāfā tǔdòu couch potato รู้ใจ เหมือนอ่านใจได้ 看出某人的心思 ; 了解某人的心思 Kàn chū mǒu rén de xīnsī; Liǎojiě mǒu rén de xīnsī read one’s mind วาดวิมานกาลางอากาศ 空中楼阁 ; 渺茫的希望 ; 空口的许诺 ; 不大可能实现的计划 Kōngzhōnglóugé; miǎománg de xīwàng; Kōngkǒu de xǔnuò; Bù dà kěnéng shíxiàn de jìhuà pie in the sky รู้สึกเสียใจ เศร้าใจ 闷闷不乐 ; 感到无精打采 Mènmènbùlè; Gǎndào wújīngdǎcǎi feel blue อุบัติเหตุเล็กๆน้อย 轻微车祸 ; 不严重的撞车事故 Qīngwéi chēhuò; Bù yánzhòng de zhuàngchē shìgù fender bender ผ่านขั้นแรก 迈出了第一步 ; 获得机会参加 Mài chūle dì yī bù; Huòdé jīhuì cānjiā get a foot in the door ไม่มีข้อผูกมัด เงื่อนไข 无附带条件的;无限制条件的 Wú fùdài tiáojiàn de; Wú xiànzhì tiáojiàn de n

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ไม่มีทาง เขาไม่ใช่คนแบบนั้น   No, he’s not that kind of person. 不会,他不是这样的人。 B ú huì, tā b ú shì zhè yàng de rén.   ศึกความรักครั้งนี้ ก็คือการสู้รบ   Love affair is like a battle. 这情场就是战场。 Zhè qíng chǎng jiù shì zhàn chǎng.   เธอกินขนมเข้าไป จะได้อุดปากเธอเอาไว้   Have some snacks and stop talking. 你吃点零食堵住你的嘴巴。 Nǐ chī diǎn líng shí dǔ zhù nǐ de zuǐ bā.   คนที่เธอต้องอุดปากไม่ใช่ฉัน   It’s not me you’re blocking. 你要堵的人不是我。 Nǐ yào dǔ de rén b ú shì wǒ.   ศัตรูหัวใจมาเจอกัน ก็เลยโกรธจนออกนอกหน้า   The meeting of rivals in love is especially envious. 情敌会面,分外眼红。 Qíng dí huì miàn, fèn wài yǎn hóng.   สิ่งสำคัญของการทำงานร่วมกันขึ้นอยู่กับความยุติธรรมและการแบ่งงานกันอย่างสมเหตุสมผล   The key to cooperation is fair and reasonable distribution. 合作的关键在于公平和合理地分配。 Hé zuò de guān jiàn zài yú gōng píng hé hé lǐ de fēn pèi.   สมเหตุสมผลดีนะ   It makes sense. 挺有道理的。 Tǐng yǒu dào lǐ de.   ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่นั่งดูเฉยๆแน่   Otherwise, I won’t

糖衣炮弹 กระสุนเคลือบน้ำตาล

รูปภาพ
  糖衣炮弹 táng yī pào dàn แปลตามตัวเลยก็คือ กระสุนเคลือบน้ำตาล ซี่งอุปมาว่าใช้การเกี้ยวพาราสี  เกลี้ยกล่อม การล่อลวงผู้อื่นให้ร่วมทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง     同义词  Tóngyìcí   คำพ้อง 甜言蜜语 Tián yán mì yǔ คำพูดที่ฟังไพเราะเสนาะหู(เพื่อป้อยอหรือหลอกลวง)   反义词  Fǎnyìcí คำตรงกับข้าม 一尘不染 Yī chén bù rǎn ไร้ราคี ;  ไม่มีด่างพร้อย ;  สะอาดบริสุทธิ์ ————

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  流氓啸聚处 Liú máng xiào jù chù ดงนักเลง   妓女集处 Jì nǚ jí chù ดงโสภณี     他想把责任推卸给我。 Tā xiǎng bǎ zé rèn tuī xiè gěi wǒ.  เขาอยากจะโยนความผิดมาให้ฉัน 推卸 Tuī xiè ปัดภาระหน้าที่ ;   โยนภาระหน้าที่ ; หลบเลี่ยงภาระหน้าที่   别推卸责任,承认就好了。 Bié tuī xiè zérèn, chéng rèn jiù hǎo le. อย่าปัดความรับผิดชอบ แค่ยอมรับมันซะ   你应该承担全责,不要推卸责任。 Nǐ yīng gāi chéng dān quán zé, bù yào tuī xiè zé rèn.  คุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่และอย่าปัดความรับผิดชอบ   我不是想推卸我的责任! Wǒ bù shì xiǎng tuī xiè wǒ de zé rèn!  ไม่ใช่ว่าฉันจะหลบเลี่ยงความรับผิดชอบของฉัน   别想将这件事的责任推卸到我头上。 Bié xiǎng jiāng zhè jiàn shì de zé rèn tuī xiè dào wǒ tóu shàng.  อย่าพยายามโยนความผิดนี้ให้ฉันเลย   推托责任。 Tuī tuō zé rèn. ปัดภาระหน้าที่ 推托 Tuī tuō   ปัดออก ; ปัดให้พ้นภาระ ; ปัดภาระหน้าที่   推托不管。 Tuī tuō bù guǎn. ปัดภาระไม่ยอมยุ่งด้วย       一遇到麻烦,他就把责任推诿给别人。 Yī yù dào má fan, tā jiù bǎ zé rèn tuī wěi gěi bié rén. เวลาเจอปัญหาเขามักจะโ