คำศัพท์ภาษาไทย จีน อังกฤษ

 เบื่อหน่าย โครตเบื่อ

烦透了; 厌烦的

Fán tòule; Yànfán de

sick and tiredเลิกงาน เลิกทำบางสิ่ง

收工; 结束

Shōugōng; Jiéshù

call it a dayรบกวน กวนประสาท

令人不安

Lìng rén bù ān

get on one’s nervesคนขี้เกียจ(ดูทีวีทั้งวัน)

花大量时间看电视的人;电视迷;沙发土豆

Huā dàliàng shíjiān kàn diànshì de rén; Diànshì mí; Shāfā tǔdòu

couch potatoรู้ใจ เหมือนอ่านใจได้

看出某人的心思; 了解某人的心思

Kàn chū mǒu rén de xīnsī; Liǎojiě mǒu rén de xīnsī

read one’s mindวาดวิมานกาลางอากาศ

空中楼阁;渺茫的希望;空口的许诺;不大可能实现的计划

Kōngzhōnglóugé; miǎománg de xīwàng; Kōngkǒu de xǔnuò; Bù dà kěnéng shíxiàn de jìhuà

pie in the skyรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ

闷闷不乐;感到无精打采

Mènmènbùlè; Gǎndào wújīngdǎcǎi

feel blueอุบัติเหตุเล็กๆน้อย

轻微车祸 ; 不严重的撞车事故

Qīngwéi chēhuò; Bù yánzhòng de zhuàngchē shìgù

fender benderผ่านขั้นแรก

迈出了第一步 ; 获得机会参加

Mài chūle dì yī bù; Huòdé jīhuì cānjiā

get a foot in the doorไม่มีข้อผูกมัด เงื่อนไข

无附带条件的;无限制条件的

Wú fùdài tiáojiàn de; Wú xiànzhì tiáojiàn de

no string attachedคนขี้ขลาด ไก่อ่อน

胆小鬼; 幼小的 

Dǎnxiǎoguǐ; Yòuxiǎo de

chickenทำให้ยุ่งยาก ลำบาก

 跟某人过不去; 为难某人; 使某人不好过

Gēn mǒu rén guòbuqù; Wéinán mǒu rén; Shǐ mǒu rén bù hǎoguò

give(someone) a hard timeแบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง

AA ; 各付各的

AA zhì; Gè fù gè de

go Dutchแบ่งคนละครึ่ง

每人出一半的钱;双方平摊; 让我们平分

Měi rén chū yībàn de qián; Shuāngfāng píng tān; Ràng wǒmen píngfēn

let’s go fifty-fiftyยอมแพ้ ยกผ้าขาว

承认失败;认输; 放弃

Chéngrèn shībài; Rènshū; Fàngqì

throw in the towelขนลุก

鸡皮疙瘩

Jīpí gēda

goose bumpsไม่ขาดการติดต่อ

与某人保持联系

Yǔ mǒu rén bǎochí liánxì

stay in touchกล้าหาญ กล้าพอที่จะ

有勇气; 有很大的勇气

Yǒu yǒngqì; Yǒu hěn dà de yǒngqì

have the gutsไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

无论如何; 不管怎样

Wúlùn rúhé; Bùguǎn zěnyàng

rain or shine

 

_________
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节