คำศัพท์ภาษาไทย จีน อังกฤษ

 พูดง่ายแต่ทำยาก

知易行难; 说起来容易做起来难

Zhī yì xíng nán; Shuō qǐlái róngyì zuò qǐlái nán

easier said than doneใช้ชีวิตให้คุ้ม รับสิ่งใหม่ๆ

开始过更为充实和有意思的生活; 开始新生活; 享受生活

Kāishǐguò gèng wèi chōngshí hé yǒuyìsi de shēnghuó; Kāishǐ xīn shēnghuó; Xiǎngshòu shēnghuó

get a lifeทำให้เสียเรื่อง ทำพลาด

搞砸了

Gǎo zále

mess it upแค่บอกมา(จัดให้ทุกสิ่ง)

有什么要求你尽管提

Yǒu shén me yāoqiú nǐ jǐnguǎn tí

just name itทันทีทันใด จู่ก็เกิด

突然;出乎意料地

Túrán; Chū hū yìliào de

out of the blueรู้แบบละเอียด รู้ทั้งหมด

对某件事情、某个科目或主题了如指掌

Duì mǒu jiàn shìqíng, mǒu gè kēmù huò zhǔtí liǎorúzhǐzhǎng

know(something)inside outใช้การไม่ได้ เสีย

(机器或设备)有毛病;发生故障坏了

(Jīqì huò shèbèi) Yǒu máobìng; Fāshēng gùzhàng; Huàile

out of orderตรงเวลาเป๊ะ

准时地

Zhǔnshí deon the dot

หวังว่าจะมีข่าวดี โชคดี

我会为你祈祷的

Wǒ huì wèi nǐ qídǎo de

keep my fingers crossedสุดยอด

好得不得了;太棒了

Hǎo dé bùdéle; Tài bàngle

Out of this worldยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้

超过某人的理解力;太难而不能理解

Chāoguò mǒu rén de lǐjiě lì; Tài nán ér bùnéng lǐjiě

over one’s headสิ่งที่ทำให้หงุดหงิดมาก

烦恼;令人烦恼的事物; 屁股里的痛

Fánnǎo; Lìng rén fánnǎo de shìwù; Pìgu lǐ de tòng

pain in the assง่ายมากๆ

小菜一碟; 非常容易的事

Xiǎocài yī dié; Fēicháng róngyì de shì

piece of cakeไม่เร็วก็ช้า ในที่สุด

迟早;早晚

Chízǎo; Zǎowǎn

sooner or later

 

________
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节