25 พฤศจิกายน 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ของเล่น 玩具

 

ภาพโดย Alexas_Fotos จาก Pixabay 铅锤

Qiān chuí

ลูกดิ่ง Yo yo

 

圆球

Yuán qiú

ลูกบอล Ball

 

棋盘游戏

pán yóu

เกมที่เล่นบนกระดาน Board game

 

积木

Jī mù

บล็อกตัวต่อ Building blocks

 

代用黏土

Dài yòng nián tǔ

ดินน้ำมัน  Clay

 

娃娃

Wá wa

ตุ๊กตา Doll

 

厨房设置

Chú fáng shè zhì

ชุดเครื่องครัว Kitchen set

 

模型玩具

Mó xíng wán jù

ของเล่นแบบจำลอง Model toy

 

机器人

Jī qì rén

หุ่นยนต์ Robot

 

滑板

Huá bǎn 

สเก็ตบอร์ด Skateboard

 

陀螺

Tuó luó 

ลูกข่าง Top

 

医具

Yī jù 

ชุดของเล่นคุณหมอ Doctor set

 

玩具船

Wánjù chuán

เรือของเล่น Toy boat

 

玩具车

Wán jù chē

รถของเล่น Toy car

 

玩具枪

Wán jù qiāng

ปืนของเล่น Toy gun

 

玩具飞机

Wán jù fēi jī 

เครื่องบินของเล่น Toy plane

 

玩具剑

Wán jù jiàn 

ดาบของเล่น Toy sword

 

玩具火车

Wán jù huǒ chē

รถไฟของเล่น Toy train

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

23 พฤศจิกายน 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ช่วงเวลา และเวลา 期间 / 时候

 

ภาพโดย anncapictures จาก Pixabay คำศัพท์ภาษาจีน ช่วงเวลา และเวลา 期间 / 时候


👇👇👇


期间

Qī jiān

ช่วงเวลา Period

 

🍄🍄🍄


时候

Shí hòu

เวลา Time

 

🍄🍄🍄


上午

Shàng wǔ

เวลาเช้า  Morning

 

🍄🍄🍄


下午

Xià wǔ

เวลาบ่าย  Afternoon

 

🍄🍄🍄


中午

Zhōng wǔ

เวลากลางวัน  Noon

 

🍄🍄🍄


晚上

Wǎn shàng

เวลาเย็น Evening

 

🍄🍄🍄


夜里

Yè lǐ

เวลากลางคืน  Night

 

🍄🍄🍄


午夜

เวลาเที่ยงคืน Midnight

 

🍄🍄🍄


早餐时间

Zǎo cān shí jiān

เวลาอาหารเช้า Breakfast time

 

🍄🍄🍄


工作时间

Gōng zuò shíjiān

เวลาทำงาน Working time

 

🍄🍄🍄


午餐时间

cān shí jiān

เวลาอาหารกลางวัน Lunch time

 

🍄🍄🍄休息时间

Xiū xi shí jiān

เวลาพัก / เวลาพักผ่อน Break time / Rest time 

 

🍄🍄🍄


业余

Yè yú

เวลาว่าง Free time

 

🍄🍄🍄


上课时间

Shàng kè shí jiān

เวลาเรียน School time

 

🍄🍄🍄


晚餐时间

Wǎn cān shí jiān

เวลาอาหารเย็น Dinner time

 

🍄🍄🍄


就寝时间

Jiù qǐn shí jiān

เวลานอน Bedtime

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘

 

 

 


สถานที่ต่างๆที่โรงเรียน Place of school

 

ภาพโดย 200 Degrees จาก Pixabay 


สถานที่ต่างๆที่โรงเรียน Place of school教室

Jiào shì

ห้องเรียน Classroom

 

🌸🌸🌸


图书馆

Tú shū guǎn

ห้องสมุด Library

 

 🌸🌸🌸


实验室

Shí yàn shì

ห้องแล็บ / ห้องทดลอง Laboratory

 

🌸🌸🌸


语言实验室 / 语音室

Yǔ yán shí yàn shì / Yǔ yīn shì

ห้องปฏิบัติการทางภาษา Language laboratory

 

🌸🌸🌸


礼堂

Lǐ táng

ห้องประชุม Assembly hall 

 

🌸🌸🌸


报告厅

Bào gào tīng

หอประชุม Auditorium

 

🌸🌸🌸


食堂

Shí táng

โรงอาหาร Canteen

 

🌸🌸🌸


音乐室

Yīn yuè shì

ห้องดนตรี Music room

 

🌸🌸🌸


电脑室

Diàn nǎo shì

ห้องคอมพิวเตอร์ Computer room

 

🌸🌸🌸


校医室 卫生室

Xiào yī shì / Wèi shēng shì

ห้องพยาบาล(ในโรงเรียน) ห้องปฐมพยาบาล First-aid room

 

🌸🌸🌸


操场

Cāo chǎng

สนามเด็กเล่น สนามกีฬา Playground ;Sports ground

 

🌸🌸🌸


体育馆

Tǐ yù guǎn

โรงยิม Gym

 

🌸🌸🌸


游泳池

Yóu yǒng chí

สระว่ายน้ำ Swimming pool

 

 🌸🌸🌸


教师宿舍

Jiào shī sù shè

หอพักครู  / หอพักอาจารย์ Teachers' dormitory

 

🌸🌸🌸


学生宿舍

Xué shēng sù shè

หอพักนักเรียน   / หอพักนักศึกษา Student dormitory

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖


20 พฤศจิกายน 2563

วัน ภาษาจีน Day 日

 

ภาพโดย Kidaha จาก Pixabay 


วันจันทร์ Monday

星期一

Xīng qī yī


 👇👇👇


วันอังคาร Tuesday  

星期二

Xīng qī èr

 

👇👇👇


วันพุธ Wednesday

星期三

Xīng qī sān

 

👇👇👇


วันพฤหัสบดี Thursday

星期四

Xīng qī sì

 

👇👇👇


วันศุกร์ Friday

星期五

Xīng qī wǔ

 

👇👇👇


วันเสาร์ Saturday

星期六

Xīng qī liù

 

👇👇👇


วันอาทิตย์ Sunday

星期日

Xīng qī rì

 

👍👍👍👍👍👍👍👍👍


ประโยคภาษาจีน

 

星期一

我星期一结婚。

Wǒ xīng qī yī jié hūn. 

ฉันกำลังจะแต่งงานในวันจันทร์

I am getting married on Monday.


🌝🌝🌝


星期二

星期二是我孙子的生日。

Xīng qī èr shì wǒ sūn zi de shēng rì. 

วันอังคารเป็นวันเกิดของหลานชายฉัน

My grandson's birthday was on Tuesday. 

 

🌝🌝🌝


星期三

星期三晚上我们安排了一次聚会。

Xīng qī sān wǎn shàng wǒ men ān pái le yí cì jù huì. 

เราจัดปาร์ตี้ในคืนวันพุธ

We have settled a party on Wednesday evening.

 

🌝🌝🌝


星期四

星期四我们出去玩了一天。

Xīng sì wǒ men chū qù wán le yì tiān.

วันพฤหัสเราออกไปเที่ยวกันทั้งวัน

On the Thursday we went out on a day trip. 

 

🌝🌝🌝


星期五

我已安排好星期五上午见他。

Wǒ yǐ ān pái hǎo xīng   wǔ shàng wǔ jiàn tā.

ฉันนัดพบเขาในเช้าวันศุกร์

I've arranged to see him on Friday morning.

 

🌝🌝🌝


星期六

比赛定于星期六举行。

Bǐ sài dìng yú xīng qī liù jǔ xíng. 

การแข่งขันมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ 

The game is scheduled for Saturday. 


 

🌝🌝🌝


星期日

我们除了星期日每天都上学。

Wǒ men chú le xīng qī  rì měi tiān dōu shàng xué.

เราไปโรงเรียนทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

We go to school every day but Sunday. 

 

 

 💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ลำดับที่ ภาษาจีน 次序

 

 ภาพโดย _Alicja_ จาก Pixabay 
No.

次序

1st

First

 

第一

Dì yī

2nd

Second

 

第二

Dì èr

3rd

Third

 

第三

Dì sān 

4th

Fourth

 

第四

Dì sì 

5th

Fifth

 

第五

Dì wǔ

6th

Sixth

 

第六

Dì liù

7th

Seventh

 

第七

Dì qī

8th

Eighth

 

第八

Dì bā

9th

Ninth

 

第九

Dì jiǔ

10th

Tenth

 

第十

Dì shí 

11th

Eleventh

 

第十一

Dì shí yī 

12th

Twelfth

 

第十二

Dì shí èr

13th

Thirteenth

 

第十三

Dì shí sān

14th

Fourteenth

 

第十四

Dì shí sì

15th

Fifteenth

 

第十五

Dì shí wǔ

16th

Fifteenth

 

第十六

Dì shí liù

17th

Seventeenth

 

第十七

Dì shí qī

18th

Eighteenth

 

第十八

Dì shí bā

19th

Nineteenth

 

第十九

Dì shí jiǔ

20th

Twentieth

 

第二十

Dì èr shí

21st

Twenty-first

 

第二十一

Dì èr shí yī

22nd

Twenty-second

 

第二十二

Dì èr shí èr

23rd

Twenty-third

 

第二十三

Dì èr shí sān

24th

Twenty-fourth

 

第二十四

Dì èr shí sì

25th

Twenty-fifth

 

第二十五

Dì èr shí wǔ

26th

Twenty-sixth

 

第二十六

Dì èr shí liù

27th

Twenty-eighth

 

第二十七

Dì èr shí qī

 

28th

Twenty-eighth

 

第二十八

Dì èr shí bā

29th

Twenty-ninth

 

第二十九

Dì èr shí jiǔ

30th

Thirtieth

 

第三十

Dì sān shí

31st

Thirty-first

 

第三十一

Dì sān shí yī
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 

                     คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...