1 พฤศจิกายน 2563

ประโยคคำถามภาษาจีนที่เจอบ่อยๆ

 ประโยคคำถามภาษาจีนที่เจอบ่อยๆ

👇👇👇


คุณรีบอยู่หรือเปล่า Are you in hurry?

你赶时间吗?/   你急吗?

Nǐ gǎn shí jiān ma? /  Nǐ jí ma?

 

🍄🍄🍄


คุณหิวหรือเปล่า Are you hungry?

你饿吗?/ 你饿了吗?

Nǐ è ma? / Nǐ è le ma?

 

🍄🍄🍄


คุณกลัวหรือเปล่า Are you scared?

你害怕吗?/ 你怕了?

Nǐ hài pà ma?/ Nǐ pà le?

 

🍄🍄🍄


คุณจะมาไหม Are you coming?

你要过来吗?

Nǐ yào guòlái ma?

 

🍄🍄🍄


คุณพร้อมแล้วหรือยัง Are you ready?

你准备好了吗?

Nǐ zhǔn bèi hǎo le ma?

 

🍄🍄🍄


คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า  Are you Thai?

你是泰国人吗?

Nǐ shì tài guó rén ma?

 

🍄🍄🍄


คุณมั่นใจเหรอ Are you sure?

你确定吗?

Nǐ què dìng ma?

 

🍄🍄🍄


คุณแพ้อะไรไหม Are you allergic to anything?

你对什么东西过敏吗?

Nǐ duì shén me dōng xi  guò mǐn ma?

 

🍄🍄🍄


คุณทำอาหารเก่งไหม Are you good at cooking?

你擅长做饭吗?

Nǐ shàn cháng zuò fàn ma?

 

🍄🍄🍄


ให้ฉันไปส่งที่บ้านคุณไหม Can I drive you home?

我开车送你回去好吗?

Wǒ kāi chē sòng nǐ huí qù hǎo ma?

 

🍄🍄🍄


ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม Can I say something?

我能说点什么吗?

Wǒ néng shuō diǎn shénme ma?

 

🍄🍄🍄


คุณได้ยินฉันชัดหรือเปล่า Can you hear me clearly?

你能听清楚吗?

Nǐ néng tīng qīng chǔ ma?

 

🍄🍄🍄


คุณว่ายน้ำเป็นไหม Can you swim?

你会游泳吗?

Nǐ huì yóu yǒng ma?

 

 🍄🍄🍄


คุณทำอาหารเป็นไหม Can you cook?

你会做饭吗?

Nǐ huì zuò fàn ma?


 

🍄🍄🍄


คุณทวนอีกรอบได้ไหม Can you repeat that please?

你能再说一遍吗?

Nǐ néng zài shuō yí biàn ma?

 

🍄🍄🍄


คุณช่วยพูดช้าลงหน่อยได้ไหม Can you speak more slowly, please?

请你讲慢一点好吗?请你说慢一点好吗?

Qǐng nǐ jiǎng màn yì diǎn hǎo ma? / Qǐng nǐ shuō màn yì diǎn hǎo ma?

 

🍄🍄🍄


คุณช่วยฉันทำการบ้านได้ไหม Can you help me with my homework?

你能帮我做作业吗?

Nǐ néng bāng wǒ zuò zuo yè ma?


💗💗💗💗💗💗💗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ