2 พฤศจิกายน 2563

ประโยคคำถามภาษาจีนที่เจอบ่อยๆ

 


คุณมีสเปคไหม Do you have a type?

你有喜欢的类型吗?

Nǐ yǒu xǐ huān de lèi xíng ma?

 

🌸🌸🌸


คุณชอบใช้ชีวิตที่นี่ไหม Do you like living here?

你喜欢住在这里吗?

Nǐ xǐ huān zhù zài zhè lǐ ma?

 

🌸🌸🌸คุณชอบที่นี่ไหม Do you like it here?

你喜欢这里吗?

Nǐ xǐ huān zhè lǐ ma?

 

🌸🌸🌸ให้ฉันไปส่งคุณไหม  Do you need a ride?

你要搭便车吗?/ 需要送你一程吗?

Nǐ yào dā biàn chē ma?/ Xū yào sòng nǐ yì chéng ma?

 

🌸🌸🌸คุณรับบัตรเครดิตไหม Do you take credit cards?

你们这里接受信用卡支付吗?

Nǐ men zhè lǐ jiē shòu xìn yòng kǎ zhī fù ma?

 

🌸🌸🌸คุณมีแฟน(แฟนผู้หญิง)ไหม Do you have a girlfriend?

你有女朋友吗?

Nǐ yǒu nǚ péngyǒu ma?

 

🌸🌸🌸


คุณมีพี่น้องไหม Do you have any sibling?

你有兄弟姐妹吗?

Nǐ yǒu xiōng dì jiě mèi ma?

 

🌸🌸🌸คุณต้องการไปหาหมอไหม Do you want to see a doctor?

你要去看医生吗?你要看病吗?

Nǐ yào qù kàn yī shēng ma? / Nǐ yào kàn bìng ma?

 

🌸🌸🌸คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Do you speak English?

你会说英语吗?

Nǐ huì shuō yīng yǔ ma?

 

🌸🌸🌸


คุณรู้ไหมอันนี้ใช้อย่างไร Do you know to use this?

你知道这个怎么用吗?

Nǐ zhīdào zhège zěnme yòng ma?

 

🌸🌸🌸คุณอยากมาร่วมกับเราไหม Do you want to join us?

你想加入我们吗?/  你想和我们一起吗

Nǐ xiǎng jiā rù wǒ men ma? / Nǐ xiǎng hé wǒ men yì qǐ ma?

 

🌸🌸🌸


คุณสนุกไหม Did you have fun?

你玩得开心吗?

Nǐ wán de kāi xīn ma?

 

🌸🌸🌸


คุณได้ทำการจองไว้หรือเปล่า Did you make a reservation?

你预订了吗?

Nǐ yùdìngle ma?

 

🌸🌸🌸


มันเหมาะกับฉันไหม Does it suit me?

适合我吗?

Shì hé wǒ ma?

 

🌸🌸🌸เจ็บไหม Does it hurt?

疼吗?

Téng ma?


 🌸🌸🌸


มันสมเหตุสมผลไหม Does that make sense?

这样合理吗?

Zhè yàng hé lǐ ma?

 

🌸🌸🌸


คุณไม่ชอบมันเหรอ Don’t you like it?

你不喜欢吗?

Nǐ bù xǐ huān ma?

 

💕💕💕💕💕💕💕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ