4 พฤศจิกายน 2563

ประโยคคำถามภาษาจีนที่เจอบ่อยๆ

 เราควรไปเลยไหม Shall we go now?

我们现在可以走了吗?

Wǒ men xiàn zài kě yǐ zǒu le ma?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅เราออกไปหาอะไรดื่มข้างนอกกันดีไหม Shall we go for a drink?

我们去喝一杯好吗?

Wǒ men qù hē yì bēi hǎo ma?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ไปด้วยกันเปล่า Wanna join?

想加入吗?

Xiǎng jiā rù ma?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


แพงไหม Was it expensive?

贵吗?

Guì ma?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณคิดว่ายังไงบ้าง What do you say?

你说呢?

Nǐ shuō ne?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณหมายความว่ายังไง What do you mean?

你是什么意思?

Nǐ shì shén me yì si?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ปกติคุณเลิกงานกี่โมง What time do you get off work?

你一般几点下班?

Nǐ yì bān jǐ diǎn xià bān?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณชอบสีไหนมากกว่ากัน What color do you prefer?

你喜欢什么颜色?

Nǐ xǐ huān shén me yán sè?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


อากาศเป็นยังไงบ้าง What’s  the weather like?

天气怎么样?

Tiān qì zěn me yàng?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


เราจะออกไปตอนกี่โมง What time are we leaving?

我们什么时候走?/ 我们什么时候出发?

Wǒ men shén me shí hòu zǒu? / Wǒ men shén me shí hòu chū fā?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นฉัน What would you do if you were me?

如果你是我,你会怎么做?

Rú guǒ nǐ shì wǒ, nǐ huì zěnme zuò?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณอยากทานอะไรเป็นอาหารเย็น What would you like for dinner?

你晚饭想吃什么?

Nǐ wǎn fàn xiǎng chī shén me?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณมีข้อแก้ตัวอะไร What’s your excuse?

你有什么借口?

Nǐ yǒu shén me jiè kǒu?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


งานในฝันของคุณคืออะไร What is your dream job?

你理想的工作是什么?

Nǐ lǐ xiǎng de gōng zuò shì shén me?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


เธอชอบอะไร What does she like?

她喜欢什么?

Tā xǐ huān shén me?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


เธอมีนิสัยยังไง What is she like?

她是个什么样的人?

Tā shì gè shén me yàng de rén?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


วันนี้วันที่เท่าไหร่  What’s the date today?

今天几号?

Jīn tiān jǐ hào?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


เป็นคุณจะทำยังไง What would you do?

你会怎么做?

Nǐ huì zěnme zuò?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณคิดว่ายังไง What do you think?

你认为如何?你怎么想的?

Nǐ rèn wéi rú hé? / Nǐ zěn me xiǎng de?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณทำอะไรลงไป What have you done?

你都干了些什么? / 你干了什么了?

Nǐ dōu gàn le xiē shén me? / Nǐ gàn le shén me le?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณจะทำยังไงต่อไป What are you gonna do?

你打算怎么办?

Nǐ dǎ suàn zěn me bàn?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณเป็นอะไรไป  What’s wrong?

怎么了?

Zěn me le?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณกำลังทำอะไร What are you doing?

你在做什么?

Nǐ zài zuò shén me?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


มันเกิดอะไรขึ้น What happened?

发生什么事了吗?

Fā shēng shén me shì le ma?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅คุณทำงานอะไร What do you do ?

你是做什么的?

Nǐ shì zuò shén me de?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ฉันควรทำยังไง What should I do?

我该怎么办?

Wǒ gāi zěn me bàn?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


เราควรไปถึงที่นั่นกี่โมง What time should we get there?

我们应该什么时候到达那里?

Wǒ men yīng gāi shén me shí hòu dào dá nà lǐ?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


เมื่อเช้าคุณกินอะไร What did you eat for breakfast?

你早餐吃了什么?

Nǐ zǎo cān chī le shén me?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คำนี้แปลว่าอะไร What does this word mean?

这个词是什么意思?

Zhè ge cí shì shén me yì si?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณมาจากประเทศอะไร What country are you from?

你来自哪一个国家?

Nǐ lái zì nǎ yí gè guó jiā?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณซื้ออะไรมา What did you buy?

你买了什么?

Nǐ mǎi le shén me?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่ When is your birthday?

你的生日是什么时候?

Nǐ de shēng rì shì shén me shí hòu?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


เธอจะกลับมาตอนไหน When will she be back?

她什么时候回来?

Tā shén me shí hòu huí lái?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅คุณเจอเขาเมื่อไหร่เหรอ  When did you see him?

你是什么时候见到他的?

Nǐ shì shén me shí hòu jiàn dào tā de?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅ให้ฉันไปรับคุณตอนไหน When should I pick you up?

我什么时候来接你?

Wǒ shén me shí hòu lái jiē nǐ?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณจะมาเมื่อไหร่ When are you coming?

你什么时候来?

Nǐ shén me shí hòu lái?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


มันอยู่ที่ไหน Where is it?

它在哪里?

Tā zài nǎ lǐ?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณอยากไปที่ไหน Where would you like to go?

你想去哪里?

Nǐ xiǎng qù nǎ lǐ?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Where’s the closest restaurant?

最近的餐馆在哪儿?

Zuì jìn de cān guǎn zài nǎr?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ใครบอกคุณ Who told you?

是谁告诉你的?

Shì shéi gào sù nǐ de?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


คุณมากับใคร Who are you coming with? 

你和谁一起来?

Nǐ hé shéi yì qǐ lái?

 

  🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ทำไมคุณถึงโกรธหละ Why are you mad?

你为什么生气?

Nǐ wèi shén me shēng qì?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅ทำไมคุณถึงได้เศร้านักหละ  Why are you sad?

你为什么这么难过?

Nǐ wèi shén me zhè me nán guò?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ทำไมคุณถึงได้โกรธหละ Why are you angry?

你为什么要发怒呢?

Nǐ wèi shén me yào fā nù ne?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ทำไมคุณถึงได้มีความสุขจัง Why are you so happy?

你为什么那么开心?/ 你为什么这么高兴?

Nǐ wèi shén me nà me kāi xīn? / Nǐ wèi shéme zhè me gāo xìng?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ทำไมจะไม่หละ Why not?

有何不可?

Yǒu hé bù kě?

 

 🌴🌴🌴🍅🍅🍅ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้น Why did you do that?

你为什么要那样做?

Nǐ wèi shén me yào nà yàng zuò?


 🌴🌴🌴🍅🍅🍅


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ