7 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


จริงจังมั้ยเนี่ย Seriously?

真的吗? / 真的?/ 是认真吗?

Zhēn de ma? / Zhēn de? / Shì rèn zhēn ma?

 

🍂🍂🍂


ก็ไม่เชิง Not really.

算不上。/ 事实上不是。

Suàn bú shàng./ Shì shí shàng bú shì.

 

🍂🍂🍂


คุณกล้าดียังไง How dare you?

你竟敢这样?

Nǐ jìng gǎn zhè yàng?

🍂🍂🍂

 

คุณถึงกลับกล้ามาต่อปากต่อคำกับฉันได้ยังไง  How dare you talk back to me! 

你竟敢跟我顶嘴!

Nǐ jìng gǎn gēn wǒ dǐngzuǐ!

 

🍂🍂🍂

 

ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด Now I see that I was wrong. 

现在我知道我错了。

Xiànzài wǒ zhīdào wǒ cuòle.

 

 🍂🍂🍂


ค่อนข้างดีนะ  Quite good.

不错呢。/ 相当不错。

Bú cuò ne. / Xiāng dāng bú cuò.

 

🍂🍂🍂


ไปดูกันเถอะ Let’s go have a look.

我们去看看吧。

Wǒ men qù kàn kan ba.

 

🍂🍂🍂


ไม่เลยสักนิด Not a bit.

一点也不。

Yì diǎn yě bù.

💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ