10 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยอมรับความจริงกันดีกว่า Let's face it.

面对现实吧。

Miàn duì xiàn shí ba.

 

🍀🍀🍀


มานี่สิ Come on in.

来吧。

Lái ba.

 

🍀🍀🍀


มานี่สิ พวกเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ Come on in, and get started! 

来吧,我们现在就开始!

 Lái ba, wǒ men xiàn zài jiù kāi shǐ!

 

🍀🍀🍀


ของฉันเอง It’s mine.

是我的。

Shì wǒ de.


🍀🍀🍀

 

ไปส่งฉันหน่อยสิ Give me a ride.

送我一程。

Sòng wǒ yì chéng.

 

🍀🍀🍀


แค่ถามเฉยๆ Just asking.

只是问问。/ 只是问问而已。

Zhǐ shì wèn wèn./ Zhǐ shì wèn wèn ér yǐ.

 

🍀🍀🍀


แค่เผื่อไว้ก่อน Just in case.

以防万一。

Yǐ fáng wàn yī.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ