7 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฟังฉันนะ Listen to me.

听我说。

Tīng wǒ shuō.

 

🍀🍀🍀


คราวนี้คุณต้องฟังฉัน You need to listen to me this time 

这次你得听我的。

 zhè cì nǐ děi tīng wǒ de.


🍀🍀🍀

 

คุณไว้ใจฉันได้นะ You can count on me.

你可以信任我。/你可以信赖我。

Nǐ kě yǐ xìn rèn wǒ. / Nǐ kě yǐ xìn lài wǒ.

 

🍀🍀🍀


ฉันเข้าใจแล้ว และฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะ  Oh I see. I hope so.

哦我明白了。我也希望如此。

Ó wǒ míng bái le. Wǒ yě xī wàng rú cǐ.

 

🍀🍀🍀


รู้สึกดีขึ้นไหม Feel better?

感觉好点了吗?

Gǎn jué hǎo diǎn le ma?

 

🍀🍀🍀


ปรบมือดังๆ Clap your hands.

拍拍你的手。

Pāi pāi nǐ de shǒu.

 

🍀🍀🍀


ก็ไม่มีอะไรมาก Nothing much.

不是什么重要的东西。/ 没有什么特别的。/ 没什么。

Bú shì shén me zhòng yào de dōng xi. / Méi yǒu shén me tè bié de. / Méi shén me.

 


🍀🍀🍀


ในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้ว It was my turn finally! 

终于轮到我了。

Zhōng yú lún dào wǒ le.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ