8 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เป็นบางที ไม่บ่อย From time to time.

偶尔。/ 有时。

Ǒu ěr./ Yǒu shí.

 

🍃🍃🍃


เมื่อกี้นี้เอง Just now.

刚才。

Gāng cái.

 

🍃🍃🍃


เกือบถึงแล้ว  Almost there.

快到了。

Kuài dào le.

 

🍃🍃🍃


คนขี้โกง คนหลอกหลวง Cheater!

骗子!

Piàn zi!

 

🍃🍃🍃


นั่นมันแย่มาก That’s terrible.

真糟糕。 / 那太糟糕了。

Zhēn zāo gāo. / Nà tài zāo gāo le.

 

🍃🍃🍃


น่าเบื่ออะไรอย่างนี้นี่ How boring!

多无聊啊!

Duō wú liáo a!

 

🍃🍃🍃


น่าทึ่งมาก  Amazing!

太神奇了!

Tài shén le!

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ