2 พฤศจิกายน 2563

ประโยคคำถามภาษาจีนที่เจอบ่อยๆ

 


คุณได้เจอแอนบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ Have you seen Ann lately?

你最近见过安吗?

Nǐ zuì jìn jiàn guò ān ma?

 

🌷🌷🌷


คุณมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ไหม Have you got it in a smaller size?

有小一点的吗?

Yǒu xiǎo yì diǎn de ma?

 

🌷🌷🌷


คุณเคยไปประเทศจีนไหม Have you been to China before?

你以前去过中国吗?

Nǐ yǐ qián qù guò zhōng guó ma?

 

🌷🌷🌷


คุณรู้จักกันได้ยังไง How do you know each other?

你们怎么认识的?

Nǐ men zěn me rèn shi de?

 

🌷🌷🌷


คุณมีลูกกี่คน How many children do you have?

你有几个孩子?

Nǐ yǒu jǐ gè hái zi?

 

🌷🌷🌷


มันไกลจากที่นี่แค่ไหน  How far is it from here?

离这儿有多远?/ 离这里多远?

Lí zhèr yǒu duō yuǎn? / Lí zhè lǐ duō yuǎn?

 

🌷🌷🌷


เธอสบายดีไหม How is she?

她怎么样?

Tā zěn me yàng?

 

🌷🌷🌷


รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง How does it taste?

味道怎么样?

Wèi dào zěn me yàng?

 

🌷🌷🌷


คุณคิดว่ามันเป็นยังไงบ้าง How do you find it?

你觉得怎么样?

Nǐ jué de zěn me yàng?

 

🌷🌷🌷


คุณพูดได้กี่ภาษา How many languages can you speak?

你会说几种语言?

Nǐ huì shuō jǐ zhǒng yǔ yán?

 

🌷🌷🌷


ฉันดูเป็นยังไงบ้าง(ดูสวยไหม) How do I look?

我看上去怎么样?

Wǒ kàn shàng qù zěn me yàng?

 

🌷🌷🌷


คุณท่องเที่ยวบ่อยไหม How often do you travel?

你多久出去旅行一次?

Nǐ duō jiǔ chū qù lǚ xíng yí cì?

 

มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ How long will it take?

需要多长时间?

Xū yào duō cháng shí jiān?

 

🌷🌷🌷


กาแฟซักแก้วไหม How about a cup of coffee?

喝一杯咖啡怎样?

Hè yì bēi kā fēi zěn yàng?

 

🌷🌷🌷


ทริปที่ไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้าง How was the trip?

你觉得这次旅行怎样?

Nǐ jué de zhè cì lǚ xíng zěn yàng?

 

🌷🌷🌷


คุณเรียกสิ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร How do you call this in English?

这个用英语怎么说?

Zhè ge yòng yīng yǔ zěn me shuō?

 

🌷🌷🌷


ฉันจะสามารถติดต่อคุณได้อย่างไร  How can I contact you?

我怎么联系你?

Wǒ zěn me lián xì nǐ?

 

🌷🌷🌷


คุณสูงเท่าไหร่ How tall are you?

你有多高?

Nǐ yǒu duō gāo?

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ