8 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันตื่นหรือยังคะ Are you up?

你起来了吗?

Nǐ qǐ lái le ma?

 

🍒🍒🍒


เก็บที่นอนด้วยนะ Make your bed.

把床铺整理好。

Bǎ chuáng pù zhěng lǐ hǎo.

 

🍒🍒🍒


กินข้าวหรือยัง Have you eaten?

你吃饭了吗?

Nǐ chī fàn le ma?

 

🍒🍒🍒


มื้อเช้าพร้อมแล้วอยู่ในครัว Breakfast is ready in the kitchen. 

早餐准备好了,在厨房里。

Zǎo cān zhǔn bèi hǎo le, zài chú fáng lǐ.

 

🍒🍒🍒


คุณอิ่มไหม Are you full?

你吃饱了吗?

Nǐ chī bǎo le ma?

 

🍒🍒🍒


ต้องไปแล้วนะ Got to go.

得走了。

Děi zǒu le.

 

🍒🍒🍒


ขับรถปลอดภัยนะ Drive safe.

开车小心哦。/ 安全驾驶哦。

Kāi chē xiǎo xīn ó./ Ān quán jià shǐ ó.

 

🍒🍒🍒

 

คุณกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยใช่ไหม Are you safe at home?

你安全到家了吗?

Nǐ ān quán dào jiā le ma?


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ