11 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดีสำหรับคุณแล้วหละ Good for you.

对你有好处。

Duì nǐ yǒu hǎo chù.

 

👇👇👇


นั่นเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าดีสำหรับคุณแล้วใช่ไหม Was that good for you? 

那样你就觉得好了是吧?

Nà yàng nǐ jiù jué dé hǎo le shì ba?


👇👇👇


ไม่มีทาง No way.

没门。

Méi mén.

 

👇👇👇


แต่นี่ไม่ใช่ความผิดของฉันซึ่งฉันสาบานได้ But it's not my fault, I swear.

但这不是我的错,我发誓。

Dàn zhè bú shì wǒ de cuò, wǒ fā shì.

 

👇👇👇


ไม่มีทาง นี่ไม่ใช่ความผิดของฉันนะ No way. It's not my fault.

没门。这不是我的错。

Méi mén. Zhè bú shì wǒ de cuò.

 

👇👇👇


 

ฉันทำได้แล้ว I did it.

我做到了。

Wǒ zuò dào le.

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ