10 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างพร้อมแล้ว Everything is ready.

一切都准备好了。

Yí qiè dōu zhǔn bèi hǎo le.

 

🌸🌸🌸


ดีมากเลย ยอดเยี่ยมเลย Way to go!

干得好!

Gàn dé hǎo!


🌸🌸🌸

 

หนทางยังอีกยาวไกล (เหลืออะไรให้ทำอีกเยอะเลย) A long way to go.

还有很长的路要走。

Hái yǒu hěn zhǎng de lù yào zǒu.

 

🌸🌸🌸


อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป ฉันยังมีหนทางที่จะเดินอีกยาวไกล Let bygones be bygones, I have got a long way to go. 

过去的就让它过去好了,我还有很长的路要走!

Guò qù de jiù ràng tā guò qù hǎo le, wǒ hái yǒu hěn cháng de lù yào zǒu!

 

🌸🌸🌸


พูดอีกทีซิ ฉันได้ยินไม่ชัด Come again? I didn't hear you properly. 

再说一遍,我没听清楚。

Zài shuō yí biàn, wǒ méi tīng qīng chǔ.

 

🌸🌸🌸


ไม่ต้องกังวลไปหรอกน่า ยังมีความหวังอยู่ No worries, there is hope.

别担心,还是有希望的。

Bié dān xīn, hái shì yǒu xī wàng de.

 

🌸🌸🌸


เกือบเสร็จแล้ว Almost done!

差不多结束了!/ 几乎快做好了。

Chà bù duō jié shù le! / Jī hū kuài zuò hǎo le.

 

🌸🌸🌸


พวกเราได้เตรียมแผนการเกือบเสร็จแล้ว We're almost done with the preparations. 

我们差不多做了所有的打算。

Wǒ men chà bù duō zuò le suǒ yǒu de dǎ suàn.💗💗💗💗💗💗💗💗💗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ