23 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ต่างๆที่โรงเรียน Place of school

 

ภาพโดย 200 Degrees จาก Pixabay 

สถานที่ต่างๆที่โรงเรียน Place of school教室

Jiào shì

ห้องเรียน Classroom

 

🌸🌸🌸


图书馆

Tú shū guǎn

ห้องสมุด Library

 

 🌸🌸🌸


实验室

Shí yàn shì

ห้องแล็บ / ห้องทดลอง Laboratory

 

🌸🌸🌸


语言实验室 / 语音室

Yǔ yán shí yàn shì / Yǔ yīn shì

ห้องปฏิบัติการทางภาษา Language laboratory

 

🌸🌸🌸


礼堂

Lǐ táng

ห้องประชุม Assembly hall 

 

🌸🌸🌸


报告厅

Bào gào tīng

หอประชุม Auditorium

 

🌸🌸🌸


食堂

Shí táng

โรงอาหาร Canteen

 

🌸🌸🌸


音乐室

Yīn yuè shì

ห้องดนตรี Music room

 

🌸🌸🌸


电脑室

Diàn nǎo shì

ห้องคอมพิวเตอร์ Computer room

 

🌸🌸🌸


校医室 卫生室

Xiào yī shì / Wèi shēng shì

ห้องพยาบาล(ในโรงเรียน) ห้องปฐมพยาบาล First-aid room

 

🌸🌸🌸


操场

Cāo chǎng

สนามเด็กเล่น สนามกีฬา Playground ;Sports ground

 

🌸🌸🌸


体育馆

Tǐ yù guǎn

โรงยิม Gym

 

🌸🌸🌸


游泳池

Yóu yǒng chí

สระว่ายน้ำ Swimming pool

 

 🌸🌸🌸


教师宿舍

Jiào shī sù shè

หอพักครู  / หอพักอาจารย์ Teachers' dormitory

 

🌸🌸🌸


学生宿舍

Xué shēng sù shè

หอพักนักเรียน   / หอพักนักศึกษา Student dormitory

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ