ประโยคภาษาจีน

 ทำตัวเป็นม้าดีดกะโหลกทุกวัน

一天天蹦蹦跶跶的。

Yī tiān tiān bèng bèng da da de.เจ้าเด็กหัวไวสองคนนี้ เข้าใจพูดกันจริงๆ

两个小机灵,真会说话。

Liǎng gè xiǎo jī ling, zhēn huì shuō huà.แต่ว่าฉันตีกรอบให้ตัวเองไปแล้ว

可是我已经被自己框柱了。

Kě shì wǒ yǐ jīng bèi zì jǐ kuāng zhù le.ฉันว่าคุณน่ะเรียนจนสมองกลวงแล้ว

我看你呀就是学习把脑子学拧了。

Wǒ kàn nǐ ya jiù shì xué xí bǎ nǎo zǐ xué nǐng le.หรือว่าฉันจะฉลาดขึ้นมาแล้ว

难道我开窍?

Nán dào wǒ kāi qiào?

 


อย่ามัวแต่พูดประชดประชันอยู่ตรงนี้เลย

别在这阴阳怪气的。

Bié zài zhè yīn yáng guài qì de.

*阴阳怪气

Yīn yáng guài  

พูดจาเสียดสี ;

ประชดประชัน อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

未来变幻莫测。

Wèi lái biàn huàn mò cè.เรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า

这事八字还没一撇呢。

Zhè shì bā zì hái méi yī piē ne.

*八字还没一撇

 zì hái méi yī piē 

เรื่องราวที่ยังไม่มีท่าทีที่จะเกิดขึ้นอยู่ข้างนอกก็อย่าเอาไปพูดเรื่อยเปื่อยล่ะ

到外面别胡说去。

Dào wài miàn bié hú shuō qù.

 

 


🍀🍀🍀🍀
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节