ประโยคภาษาจีน

 ตอนนี้คุณมาต่อว่าฉันแทนคนนอก

你现在帮着外人来说我。

Nǐ xiàn zài bāng zhe wài rén lái shuō wǒ.คุณอวดดีมากนักหรือ

你很嚣张嘛。

Nǐ hěn xiāo zhāng ma.สิ่งไม่ดีที่ฉันได้พูดออกไป ไม่ศักดิ์สิทธิ์

我说的不好的,都不显灵。

Wǒ shuō de bù hǎo de, dōu bù xiǎn líng.สิ่งดีๆที่ฉันพูดออกไป ล้วนศักดิ์สิทธิ์

我说的好的,都显灵。

Wǒ shuō de hǎo de, dōu xiǎn líng.เดี๋ยวคุณเบิกตาโตๆรอดูได้เลย ฉันจะทำให้คุณเห็นว่า อะไรคือการแสดงที่แท้จริง

一会睁大眼睛,让你好好看看,什么叫做真正的表演。

Yī huǐ zhēng dà yǎn jīng, ràng nǐ hǎo hǎo kàn kàn, shén me jiào zuò zhēn zhèng de biǎo yǎn.

 

สะใจคุณแล้วหรือยัง

你解气吗?

Nǐ jiě qì ma?ฉันพูดมาก ปลอบใจคนได้

我话多,可以安慰人。

Wǒ huà duō, kě yǐ ān wèi rén.ฉันจะไปซื้อหน้ากากอนามัยกับน้ำยาฆ่าเชื้อ

我去买口罩和消毒液去。

Wǒ qù mǎi kǒu zhào hé xiāo dú yè qù.คนซื่อๆมักจะโชคดี

傻人有傻福。

Shǎ rén yǒu shǎ fú.
🍀🍀🍀🍀🍀
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节