ประโยคภาษาจีน

 


มั่นใจในการสอบไหม

考试有把握吗?

Kǎo shì yǒu bǎ wò ma?ทำไมคุณชอบแย่งของฉันอยู่เรื่อยเลย

你怎么老抢我的?

Nǐ zěn me lǎo qiǎng wǒ de?คุณก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่

你也不过如此嘛。

Nǐ yě bù guò rú cǐ ma.จะเป็นอะไรก็ได้ แต่ขออย่าให้ป่วยเลย

有啥都不能有病。

Yǒu shà dōu bù néng yǒu bìng.


อย่าพูดอะไรที่ไม่เป็นมงคลสิ

别说那不吉利的。

Bié shuō nà bù jí lì de.คุณอายุเท่าไหร่แล้ว ยังลอยไปลอยมาอยู่ตัวคนเดียว

你多大年龄了?还一个人晃来晃去的。

Nǐ duō dà nián líng le? Hái yī gè rén huǎng lái huǎng qù de.
เมื่อกี้เพิ่งจะกินไปเอง

刚刚才吃了一个。

Gāng gāng cái chī le yī gè.ฉันอยากจะขอร้องเรื่องที่อาจฟังดูไร้เหตุสักสักหน่อย

我有一个不情之请。

Wǒ yǒu yī gè bù qíng zhī qǐng.ความรักที่ทุกคนมีต่อคุณไม่น้อยลงหรอก

大家对你的爱不会减少。

Dà jiā duì nǐ de ài bù huì jiǎn shǎo.


 

💢💢💢💢💢โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节