19 กันยายน 2565

ประโยคภาษาจีน

 ความเสียหายทางด้านอารมณ์

精神损失费。

Jīng shén sǔn shī fèi.ฉันสมัครให้คุณเรียบร้อยแล้วนะ

我已经帮你报好名了。

Wǒ yǐ jīng bāng nǐ bào hǎo míng le.คนนี้ก่อเรื่องจนฉันถูกด่า

这个人倒贴炒作害我别骂。

Zhè ge rén dào tiē chǎo zuò hài wǒ bié mà.จะต้องมีคนบงการอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน

那肯定是有人背后指使啊。

Nà kěn dìng shì yǒu rén bèi hòu zhǐ shǐ a.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...