ประโยคภาษาจีน

 ความเสียหายทางด้านอารมณ์

精神损失费。

Jīng shén sǔn shī fèi.ฉันสมัครให้คุณเรียบร้อยแล้วนะ

我已经帮你报好名了。

Wǒ yǐ jīng bāng nǐ bào hǎo míng le.คนนี้ก่อเรื่องจนฉันถูกด่า

这个人倒贴炒作害我别骂。

Zhè ge rén dào tiē chǎo zuò hài wǒ bié mà.จะต้องมีคนบงการอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน

那肯定是有人背后指使啊。

Nà kěn dìng shì yǒu rén bèi hòu zhǐ shǐ a.


โรงเรียนสอนขับรถ

驾校。

Jià xiào.ได้สงบสุขซะที

这下可算清静了。

Zhè xià kě suàn qīng jìng le.ผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอะไรกัน

什么头号嫌疑人?

Shén me tóu hào xián yí rén?พวกคุณถามผู้ถูกกระทำเองเลยดีกว่า

你们还是直接问受害者吧。

Nǐ men hái shì zhí jiē wèn shòu hài zhě ba.ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะคุณที่ทำให้แผนการของฉันเละเทะ

如果不是因为你打乱了我的计划。

Rú guǒ bù shì yīn wèi nǐ dǎ luàn le wǒ de jì huà.🍁🍁🍁🍁🍁🍁

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节