ประโยคภาษาจีน

 ฉันขอรับสายก่อนนะ

我接个电话。

Wǒ jiē gè diàn huà.ข้อความที่คุณส่งมาให้ฉันมันหมายความว่ายังไง

你给我发的信息是什么意思?

Nǐ gěi wǒ fā de xìn xī shì shén me yì si?ฉันไม่ชอบตอแยผูกมัดใคร

我不是一个死缠烂打的人。

Wǒ bù shì yī gè sǐ chán làn dǎ de rén.ว่าใครเป็นสุนัขรับใช้ฮะ

说谁是狗腿子呢?

Shuō shéi shì gǒu tuǐ zi ne?เก็บเงินค่าปิดปากเอาไว้นั่นแหละ

封口费收好吧。

Fēng kǒu fèi shōu hǎo ba.

 

 

จะต้องชดใช้ค่ารักษาให้พวกเราด้วย

必须赔偿我们的医疗费。

Bì xū péi cháng wǒ men de yī liáo fèi.คิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะใช้ไม้นี้ด้วย

没想到你还有这招。

Méi xiǎng dào nǐ hái yǒu zhè zhāo.จะต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแน่ๆ

这一定是早点预谋的。

Zhè yī dìng shì zǎo diǎn yù móu de.พวกเราจะไม่คืนค่าเรียนให้แม้แต่สตางค์แดงเดียว

学费我们是一分钱都不会退的。

Xué fèi wǒ men shì yī fēn qián dōu bù huì tuì de.


🌺🌺🌺🌺

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节