ประโยคภาษาจีน

 อธิษฐานว่าอะไรเหรอ

许什么愿了?

Xǔ shén me yuàn le?ถ้าพูดออกมาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์น่ะสิ

说出来就不灵了。

Shuō chū lái jiù bù líng le.บัตรธนาคารโดนระงับไปแล้ว

银行卡被冻结了。

Yín háng kǎ bèi dòng jié le.คุณต้องสารภาพรักอย่างกล้าหาญมาก่อนสิ

你先来一个勇士的告白。

Nǐ xiān lái yī gè yǒng shì de gào bái.ไอ้สารเลวนั่นยักยอกเงินของบริษัทแล้วให้เธอเป็นแพะรับบาป

那个王八蛋骗了公司的钱,让她当替罪羊。

Nà gè wáng bā dàn piàn le gōng sī de qián, ràng tā dāng tì zuì yáng.

 

เสียแรงที่ฉันสอนคุณมาตั้งหลายปี

我白教了你这么多年。

Wǒ bái jiāo le nǐ zhè me duō nián.ฉันก็ต้องเตรียมใจหน่อยไม่ใช่เหรอ

我这不是得做好心理建设吗?

Wǒ zhè bù shì děi zuò hǎo xīn lǐ jiàn shè ma?ฉันกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ กลัวว่าถ้าควบคุม

อารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วจะด่าคุณเข้า

我在控制情绪,控制不好也要骂你。

Wǒ zài kòng zhì qíng xù, kòng zhì bù hǎo yě yào mà nǐ.ตอนนี้เขาก็กำลังบังคับให้คุณมีเวลาอยู่กับพวกเขาให้มากขึ้นนะสิ

他现在就是强制增加相处时间。

Tā xiàn zài jiù shì qiáng zhì zēng jiā xiāng chǔ shí jiān.

 💘💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节