18 กันยายน 2565

ประโยคภาษาจีน

 ที่แท้คุณกลัวการคอมเพลน(ร้องเรียน)นี่เอง

原来你怕投诉啊。

Yuán lái nǐ pà tóu sù a.ฉันยังสามารถคอมเพลน(ร้องเรียน)คุณได้

我还可以投诉你。

Wǒ hái kě yǐ tóu sù nǐ.ฉันไม่เคยเจอคนไร้มารยาทแบบคุณมาก่อนเลย

我没见过你这么无礼的人。

Wǒ méi jiàn guò nǐ zhè me wú lǐ de rén.ปากของคุณมันว่องไวจะตายไม่ใช่เหรอ

你不是口齿挺伶俐的吗?

Nǐ bù shì kǒu chǐ tǐng líng lì de ma?ทำไมอยู่ดีๆถึงได้กลายเป็นมนุษย์ท่อนไม้แล้วล่ะ

怎么变木头人了。

Zěn me biàn mù tou rén le.🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...