ประโยคภาษาจีน

 นี่เป็นสัญชาติญาณ

这是种直觉。

Zhè shì zhǒng zhí jué.ฉันยังมีเรื่องแคลงใจนิดหน่อย

我有点点的疑惑。

Wǒ yǒu diǎn diǎn de yí huò.ไม่มีใครมากำหนดว่าชีวิตนี้จะรักคนได้แค่คนเดียว

没有人规定一辈子只爱一个人。

Méi yǒu rén guī dìng yī bèi zi zhǐ ài yī gè rén.คุณเลิกพูดจาถากถางฉันได้แล้ว

你别这样冷嘲热讽行吗?

Nǐ bié zhè yàng lěng cháo fěng xíng ma?ฉันให้เขาไปจัดการเรื่องอื่นให้น่ะ

我安排他去处理其他事情。

Wǒ ān pái tā qù chǔ lǐ qí tā shì qíng.เขาจะต้องมีอะไรปิดบังฉันอยู่แน่เลย

他就是有什么难言之隐。

Tā jiù shì yǒu shé me nán yán zhī yǐn.เงินน่ะต้องหา แต่ก็ไม่เห็นจะต้องทำให้ตัวเองลำบากเลย

钱是要赚,但没必要这么委屈自己吧。

Qián shì yào zhuàn, dàn méi bì yào zhè me wěi qu zì jǐ ba.คุณเป็นคนง่ายๆแบบนี้นี่เอง

你还是个挺洒脱的人。

Nǐ hái shì gè tǐng sǎ tuō de rén.แล้วคุณมาว่าฉันว่าเป็นยัยบ้าผู้ชายทำไมล่ะ

你干吗说我是女花痴?

Nǐ gàn ma shuō wǒ shì nǚ huā chī?ใครจะไปคิดว่าเป็นสายลับจะเหนื่อยขนาดนี้

谁想到当个卧底会那么累啊!

Shéi xiǎng dào dāng gè wò dǐ huì nà me lèi a!💕💕💕💕💕

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节