9 มีนาคม 2562

เรียนศัพท์จากข่าว การบินไทยลดน้ำหนักกระเป๋าจาก 30 กิโล เหลือ 20 กิโลรูปภาพจาก pixabay.com

泰国航空公司
Tài guó háng kōng gōng sī  
บริษัท การบินไทย จำกัด


简称
Jiǎn chēng 
ชื่อย่อ


泰航
Tài háng 
สายการบินไทย


发布
 
ประกาศ;  แถลง(ข่าว)


通知
Tōng zhī 
แจ้งให้ทราบโดยทั่วไป ;ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป


下调 
Xià tiáo
ปรับลดลง

  
特价经济舱
jià jīng jì cāng 
ราคาพิเศษชั้นประหยัด


免费
Miǎn fèi 
ฟรี


行李
Xíng  
กระเป๋าเดินทาง หรือสัมภาระ


托运
Tuō yùn 
โหลดกระเป๋า หรือสัมภาระใต้เครื่อง


额度
É  
จำนวนหรือปริมาณที่กำหนด


原来
Yuán lái  
เดิม; ดั้งเดิม


旅游团体
yóu tuán  
กรุ๊ปทัวร์


执行
Zhí xíng 
ดำเนิน ;ดำเนินการ ;ปฏิบัติ


调整
Tiáo zhěng  
ปรับ(เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดบทบาทที่มากยิ่งขึ้น)


乘客
Chéng  
ผู้โดยสาร


提高
gāo
เพิ่ม


行李管理
Xíng  lǐ guǎn  
การบริหารจัดการสัมภาระหรือ กระเป๋าเดินทาง   

           
效率
Xiào  
ประสิทธิภาพ


降低飞机
Jiàng dī fēi  
เครื่องบินลงจอด


燃油
Rán yóu 
น้ำมันเชื้อเพลิง


成本
Chéng běn
ต้นทุน


消耗
Xiāo hào
การใช้พลังงาน หรือเชื้อเพลิงหมดไป; สิ้นเปลือง


出行
Chū xíng 
ออกเดินทาง(ไปต่างถิ่น ต่างแดน)

💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...