23 มีนาคม 2562

เรียนศัพท์จีน ผ่านแผนที่เมืองโบราณ 暹罗古城 / 北榄府古城72府


      เมืองโบราณ 暹罗古城 Xiān luó gǔ chéng หรือจะเรียกว่า 北榄府古城72府 Běi lǎn fǔ gǔ chéng 72 fǔ

    ก่อนอื่นเราไปดูแผนที่ ทั้งภาษาไทย และภาษาจีนกันค่ะหลังจากนั้นก็ไปดูคำศัพท์กันค่ะ

พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง
私人露天博物馆
rén lù tiān bówù guǎn

จุดลงเรือ
登船点
Dēng chuán diǎn

จุดบริการรถกอล์ฟ 
高尔夫车服务点
Gāo ěr fū chē fú wù diǎn

จุดจอดจักรยาน 
自行车停放点
xíng chē tíng fàng diǎn

สถานีจอดรถราง
观光车停靠点
Guān guāng chē tíng kào diǎn

ลานจอดรถ
停车场
Tíng chē chǎng

ลานจอดรถบัส
大巴士停车场
Dà bā shì tíng chē chǎng

รื้อถอนมาปลูกสร้าง ผาติกรรม
拆除移建
Chāi chú yí jiàn

สำรวจรังวัดสร้างใหม่ในขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่า สร้างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
按原型等比建造或缩建/ 按历史证据建造
Àn yuán xíng děng bǐ jiàn zào huò suō jiàn/ Àn lì shǐ zhèng jù jiàn zào

ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดย คุณเล็ก 
Lek 先生全新设计建造
Yóu Lek xiān shēng quán xīn shè jì jiàn zào

พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  
宇宙佛龛
zhòu fó kān

1.พระแท่นที่ประทับ 御座  zuò

2.ศาลาหน้าเมือง 城前亭 Chéng qián tíng

3.ประตูเมือง城门 Chéng mén

4.สวนอิเหนา伊瑙园 Yī nǎo yuán

5.ศาลาในเมือง城中亭 Chéng zhōng tíng

6.สวนมโนห์รา玛诺拉园 Mǎ nuò lā yuán

7.พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช洛坤佛塔 Luò kūn fó tǎ

8.เทวรูปปัลลวะ พังงา攀牙班拉瓦佛像 Pān yá bān lā wǎ fó xiàng

9.พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี素叻他尼猜亚佛塔Sù lè tā ní cāi yà fó tǎ

10.ตลาดโบราณ古集市 Gǔ jí shì

 11.ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี 佛丕素万纳兰寺宝殿 Fó pī sù wàn nà lán sì bǎo diàn

12.หอพระไตรปิฏก藏经阁 Zàng jīng gé

13.หอระฆัง钟楼 Zhōng lóu

14.พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี叻丕帕曦拉纳佛塔 Lè pī pà xī lā nà fó tǎ

15.สวนขวา右园 Yòu yuán

16.ท้องพระโรงกรุงธนบุรี吞武里皇宫大殿 Tūn wǔ lǐ huáng gōng dà diàn

17.พระพุทธรูปทวารวดี 他万瓦谛佛像 Tā wàn wǎ dì fó xiàng

18.เรือนทับขวัญ(เรือนไทยทวารวดี)他布宽屋(他万瓦谛王朝时期泰式建筑)Tā bù kuān wū (Tā wàn wǎ dì wáng cháo shí qī tài shì jiàn zhú)

19.คุ้มขุนแผน (เรือนไทยอยุธยา)孔坤攀建筑(大城王朝时期泰式建筑)Kǒng kūn pān jiàn zhú (Dà chéng wáng cháo shí qī tài shì jiàn zhú)

20.อนุสรณ์สถานสงครามยุทธหัตถี 战争纪念馆 Zhàn zhēng jì niàn guǎn

21.อนุสรณ์สถานกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท玛哈素拉辛哈那纪念馆 Mǎ hā sù lā xīn hā nà jì niàn guǎn

22.ด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี北壁三塔山口 Běi bì sān tǎ shān kǒu

23.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ曼谷皇家城堡 Màn gǔ huáng jiā chéng bǎo

24.เรือนต้น木屋 Mù wū

25.วิหารพระศรีสรรเพชญ อยุธยา大城司珊珮佛殿 Dà chéng sī shān pèi fó diàn

26.พระที่นั่งจอมทอง อยุธยา大城宗通宫殿 Dà chéng zōng tōng gōng diàn

27.พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อยุธยา大城珊珮皇家城堡 Dà chéng shān pèi huáng jiā chéng bǎo

28.สวนรามเกียรติ์罗摩衍那园 Luō mó yǎn nà yuán

29.พระตำหนักคำหยาด อ่างทอง红统康逸宫 Hóng tǒng kāng yì gōng

30.หอพระแก้ว玉佛塔 Yù fó tǎ

31.สวนขุนช้างขุนแผน昆昌与昆平园 Kūn chāng yǔ kūn píng yuán

32.พระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง ชัยนาท猜纳杨桃顶佛塔 Cāi nà yang táo dǐng fó tǎ

33.มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี 北标佛迹殿 Běi biāo fó jī diàn

34.กุฏิพระสงฆ์僧侣屋 Sēng lǚ wū

35.พระปรางค์สามยอด ลพบุรี华富里三尖佛塔 Huá fù lǐ sān jiān fó tǎ

36.วิหารวัดโพธิ์เก้าต้น สิงห์บุรี信武里婆高东寺佛殿 Xìn wǔ lǐ pó gāo dōng sì fó diàn

37.อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน邦拉赞村民纪念碑 Bāng lā zàn cūn mín jì niàn bēi

38.หมู่บ้านไทยภาคกลาง中部泰式民居群 Zhōng bù tài shì mín jū qún

39.ประตูวัดโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร坡集婆巴挞仓寺门 Pō jí pó bā tà cāng sì mén

40.สวนไกรทอง盖通园 Gài tōng yuán

41.พระปรางค์วัดจุฬามณี พิษณุโลก彭世洛朱拉玛尼寺佛塔 Péng shì luò zhū lā mǎ ní sì fó tǎ

42.วิหารสุโขทัย素可泰宝殿 Sù kě tài bǎo diàn

43.เทวโลก 极乐花园 Jí lè huā yuán

44.ป้อมเมืองกำแพงเพชร甘烹碧烽火台 Gān pēng bì fēng huǒ tái

45.ตลาดน้ำ水上市场 Shuǐ shàng shì chǎng

46.วิหารวัดพร้าว ตาก达府帕劳寺大殿 Dá fǔ pà láo sì dà diàn

47.เจดีย์ยอดทรงดอกบัว莲花塔 Lián huā tǎ

48.ศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย素可泰诉苦亭 Sù kě tài sù kǔ tíng

49.เนินปราสาท สุโขทัย素可泰石宫 Sù kě tài shí gōng

50.วิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย素可泰玛哈挞寺主殿 Sù kě tài mǎ hā tà sì zhǔ diàn

51.พระมหาธาตุเจดีย์ สุโขทัย素可泰普拉玛哈挞佛塔 Sù kě tài pǔ lā mǎ hā tà fó tǎ

52.สวนพระลอ แพร่帕府帕洛园 Pà fǔ pà luò yuán

53.หอคำ ลำปาง南邦金楼 Nán bāng jīn lóu

54.เจดีย์จามเทวี ลำพูน南奔詹他威佛塔 Nán bēn zhān tā wēi fó tǎ

55.วัดจองคำ ลำปาง南邦宗坎寺 Nán bāng zōng kǎn sì

56.วิหารเมืองสะเมิง沙孟城佛殿 Shā mèng chéng fó diàn

57.เจดีย์เจ็ดยอด เชียงใหม่清迈七顶塔 Qīng mài qī dǐng tǎ

58.วิหารวัดเชียงของ เชียงราย清莱清孔寺宝殿 Qīng lái qīng kǒng sì bǎo diàn

59.โบสถ์น้ำ清水殿 Qīng shuǐ diàn

60.หมู่บ้านไทยภาคเหนือ北部泰式民居群 Běi bù tài shì mín jū qún

61.พระธาตุจอมกิตติ เชียงราย清莱钟吉谛佛塔 Qīng lái zhōng jí dì fó tǎ

62.วิหารวัดภูมินทร์ น่าน南府普悯寺佛殿 Nán fǔ pǔ mǐn sì fó diàn

63.พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ เลย黎府四颂拉佛塔 Lí fǔ sì sòng lā fó tǎ

64.มณฑปพระพุทธบาทยืน อุตรดิตถ์程逸佛迹殿 Chéng yì fó jī diàn

65.ยมกปาฏิหาริย์双神变 Shuāng shén biàn

66.พระธาตุบังพวน หนองคาย廊开邦潘佛塔 Láng kāi bāng pān fó tǎ

67.ศาลเทพารักษ์大庙 Dà miào

68.ผาแดงนางไอ่帕登—南艾 Pà dēng—nán ài

69.พระธาตุนารายณ์เจงเวง สกลนคร色军纳莱峥汶佛塔 Sè jūn nà lái zhēng wèn fó tǎ

70.วิหารล้านช้างและหอไตร澜沧大殿吉藏经阁 Lán cāng dà diàn jí  zàng jīng gé

71.พระธาตุพนม นครพนม那空帕农挞帕农佛塔 Nà kōng pà nóng tà pà nóng fó tǎ

72.ปราสาทพระวิหาร ศรีสะเกษ四色菊石宫 Sì sè jú shí gōng

73.พระนอน卧佛 Wò fó

74.หอนางอุษา อุดรธานี乌隆南乌沙石居 Wū lóng nán wū shā shí jū

75.ธรรมสถาน坐禅地 Zuò chán dì

76.พระธาตุยาคู กาฬสินธุ์加拉信亚枯佛塔 Jiā lā xìn yà kū fó tǎ

77.กู่คูมหาธาตุ มหาสารคาม玛哈沙拉坎古枯佛塔 Mǎ hā shā lā kǎn gǔ kū fó tǎ

78.ปราสาทหินหนองกู่ ร้อยเอ็ด黎逸侬古石宫 Lí yì nóng gǔ shí gōng

79.สวนสังข์ทอง尚通园 Shàng tōng yuán

80.ปรางค์ศรีเทพ เพชรบูรณ์碧差汶神塔 Bì chà wèn shén tǎ

81.เทวรูปสวมหมวกแขก戴帽神像 Dài mào shén xiàng

82.กุฏิวิปัสสนา告解室 Gào jiě shì

83.พระพุทธรูปนาคปรก纳迦佛像 Nà jiā fó xiàng

84.บ้านโซ่ง宋屋 Sòng wū

85.พระธาตุสามหมื่น ชัยภูมิ 猜也奔三万佛塔 Cāi yě bēn sān wàn fó tǎ

86.ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา呵叻披迈石宫 Hē lè pī mài shí gōng

87.ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ 武里南帕侬荣石宫 Wǔ lǐ nán pà nóng róng shí gōng

88.ศาลาแปดเหลี่ยม八角亭 Bā jiǎo tíng

89.กวนเกษียรสมุทร乳海翻腾 Rǔ hǎi fān téng

90.ปราสาทศรีขรภูมิ สุรินทร์素林希空林石宫 Sù lín xī kōng lín shí gōng

91.วิหารทวารวดี 他万瓦谛大殿 Tā wàn wǎ dì dà diàn

92.ป่าเจดีย์塔林 Tǎ lín

93.ปราสาทสด๊กกีอกธม สระแก้ว沙缴沙朵戈檀石宫 Shā jiǎo shā duǒ gē tán shí gōng

94.โรงละคร剧院 Jù yuàn

95.ศาลาโถงวัดนิมิต ตราด达叻尼迷寺殿 Dá lè ní mí sì diàn

96.สวนพระอภัยมณี ระยอง罗勇普拉阿拍玛尼园 Luō yǒng pǔ lā ā pāi mǎ ní yuán

97.ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา北柳城墙及烽火台 Běi liǔ chéng qiáng jí fēng huǒ tái

98.ตึกแดง จันทบุรี尖竹汶红楼 Jiān zhú wèn hóng lóu

99.ศาลหลักเมือง城隍庙 Chéng huáng miào

100.ศาลาทศชาติ投沙刹亭 Tóu shā shā tíng

101.เสาชิงช้าและโบสถ์พราหมณ์大回环及婆罗门殿 Dà huí huán jí pó luó mén diàn

102.เขาพระสุเมรุ普拉素门山 Pǔ lā sù mén shān

103.ศาลาฤษีดัดตน达顿隐士亭 Dá dùn yǐn shì tíng

104.ขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารค御船队 Yù chuán duì

105.มณฑปพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)观音菩萨像Guān yīn pú sà xiàng

106.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงปาฏิหาริย์千手观音像 Qiān shǒu guān yīn xiàng

107.ศาลารามเกียรติ์罗摩衍那亭 Luō mó yǎn nà tíng

108.มณฑปเทพบิดรและศาลาหรหมวิหาร四梵修行殿 Sì fàn xiū xíng diàn

109.สวนพฤกษชาติในวรรณคดีไทย文学雕像园 Wén xué diāo xiàng yuán

110.ศาลาพระอรหันต์罗汉殿 Luó hàn diàn

111.สะพานรุ้ง彩虹桥 Cǎi hóng qiáo

112.ศาลาระลึกชาติ 前世回忆亭 Qián shì huí yì tíng

113.เรือสำเภาไทย泰式帆船 Tài shì fān chuán

114.ศาลา 24 กตัญญู二十四孝亭 Èr shí sì xiào tíng

115.ศาลาขงเบ้ง 孔明亭 Kǒng míng tíng

116.มณฑปพระสี่ทิศ四面佛 Sì miàn fó

117.ศาลาหลบแดดหลบฝน风雨亭 Fēng yǔ tíng

118.ศาลาพรหมวิหาร(พระพุทธเจ้าองค์ดำ)彭玛威汗殿(释迦摩尼黑佛)Péng mǎ wēi hàn diàn (Shì jiā mó ní hēi fó)

119.ป้อมนารายณ์รักษ์สมุทร海神堡垒(古城创建人展览馆)Hǎi shén bǎo lěi (Gǔ chéng chuàng jiàn rén zhǎn lǎn guǎn)

120.เขาใหญ่考艾山 Kǎo ài shān

121.พิพิธภัณฑ์ชาวนา农民博物馆 Nóng mín bó wù guǎn


 รูปภาพบางส่วนในเมืองโบราณ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ
曼谷皇家城堡
Màn gǔ huáng jiā chéng bǎoวิหารพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
大城司珊珮佛殿
Dà chéng sī shān pèi fó diànหอพระแก้ว
玉佛塔
Yù fó tǎ


木桥
Mù qiáo 
สะพานไม้


พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  
宇宙佛龛
 zhòu fó kān

พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  
宇宙佛龛
 zhòu fó kān

พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  
宇宙佛龛
 zhòu fó kān

พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  
宇宙佛龛
 zhòu fó kān


รอยพระบาทพระพุทธเจ้า
迦摩尼的脚印
Shì jiā mó ní de jiǎo yìn 

พระพุทธรูปปางยืน
立佛
Lì fó


หอพระไตรปิฏก
藏经阁
Zàng jīng géตลาดน้ำ
水上市场
Shuǐ shàng shì chǎng พระพุทธเจ้า บำเพ็ญทุกกรกิริยาที่ดงคสิริ
佛祖苦修在Dungeshwari洞穴
Fó zǔ kǔ xiū zài Dungeshwari dòng xué ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี 
佛丕素万纳兰寺宝殿
Fó pī sù wàn nà lán sì bǎo diàn

 คุ้มขุนแผน (เรือนไทยอยุธยา)
孔坤攀建筑(大城王朝时期泰式建筑)
Kǒng kūn pān jiàn zhú (Dà chéng wáng cháo shí qī tài shì jiàn zhú)
มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี
北标佛迹殿
Běi biāo fó jī diànปราสาทพระวิหาร ศรีสะเกษ
四色菊石宫
Sì sè jú shí gōng


ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ 
武里南帕侬荣石宫
Wǔ lǐ nán pà nóng róng shí gōngปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา
呵叻披迈石宫
Hē lè pī mài shí gōng 


 ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา
呵叻披迈石宫
Hē lè pī mài shí gōng


ป่าเจดีย์
塔林
Tǎ lín


 โรงละคร
剧院
Jù yuàn


ปราสาทสด๊กกีอกธม สระแก้ว
沙缴沙朵戈檀石宫
Shā jiǎo shā duǒ gē tán shí gōng


เขาพระสุเมรุ
普拉素门山
Pǔ lā sù mén shān 


มณฑปพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)
观音菩萨像
Guān yīn pú sà xiàng 

มณฑปพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)
观音菩萨像
Guān yīn pú sà xiàng พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงปาฏิหาริย์
千手观音像
Qiān shǒu guān yīn xiàng


ศาลาพระอรหันต์
罗汉殿
Luó hàn diàn

ศาลาพระอรหันต์
罗汉殿
Luó hàn diàn
ขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารค
御船队
Yù chuán duì

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...