27 มีนาคม 2562

เรียนศัพท์จากข่าว ภาษีผู้ค้าออนไลน์


รูปภาพจาก pixabay.com

泰国政府
Tài guó zhèng fǔ 
รัฐบาลไทย


发布
Fā bù 
ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)


税收法修正案
Shuì shōu fǎ xiū zhèng àn 
การแก้ไขกฎหมายภาษี

法案
Fǎ àn 
ญัตติ (ที่สเนอ)


电商税
Diàn shāng shuì  
ภาษีออนไลน์


收法
Shōu fǎ 
กฎหมาย


正式
Zhèng shì 
เป็นทางการ


生效
Shēng xiào 
มีผลบังคับใช้


执行
Zhí xíng  
ดำเนิน ;ดำเนินการ; ปฏิบัติการ


符合
hé 
สอดคล้องกับ


电子支付系统
Diàn zǐ zhī fù xì tǒng  
ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์


基础
chǔ 
ขั้นพื้นฐาน


设施
Shè shī 
สิ่งอำนวยความสะดวก


发展
zhǎn 
พัฒนา


战略
Zhàn lüè 
กลยุทธ์ ;ยุทธศาสตร์


计划
Jì huà  
แผนการ ;โครงการ


电商人群
Diàn shāng rénqún 
กลุ่มผู้ค้าออนไลน์


缴纳
Jiǎo   
ชำระ


税收
Shuì shōu 
การจัดเก็บภาษี

税制
Shuì zhì 
ระบบภาษี; ระบบจัดเก็บภาษี


提供
gōng  
เสนอ; เสนอให้


电商业经营者
Diàn shāng yè jīng yíng zhě 
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์


递交
jiāo  
ยื่นให้; ส่งให้


税务局
Shuì wù jú 
กรมสรรพากร


依法
 
ตามกฎหมาย


纳税
Nà shuì 
ชำระภาษี; จ่ายภาษี


罚款
kuǎn  
ปรับเงิน; เงินค่าปรับ


罚金
jīn  
ปรับเงิน ;เงินค่าปรับ


官员
Guān yuán 
ข้าราชการ


泄露
Xiè lòu 
เผย; เปิดเผย


纳税人
shuì rén 
ผู้เสียภาษีอากร


违者
Wéi zhě 
ผู้ที่กระทำผิด


重罚
Zhòng fá  
ปรับหนัก


打压
 
ปราบปราม; ควบคุม


灰色商业
Huī sè shāng  
ธุรกิจสีเทา(ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย)


集团
tuán 
หมู่คณะ ;คณะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...